Zatékání balkonem – kdo hradí škodu?

Před několika dny způsobila vichřice a přívalový déšť pojistnou událost v bytě jednoho majitele. Z balkonu nad ním tekly proudy vody stropem nad balkonovým oknem. Při hlášení události pojišťovně bylo majitelce řečeno, ať se to řeší z pojistky SVJ.

Majitel bytu, z jehož balkonu voda protekla, prohlásil, že ho to nezajímá, že jde o konstrukční závadu mezi štítem domu a balkonem. Podotýkám, že balkon je součástí zakoupeného bytu. Prosím o právní názor, z jaké pojistky se má škoda hradit. Bohužel, tato situace vzniká při každém větším dešti. Kdo hradí opravu balkonu, respektive balkonů, kterými zatéká do spodních bytů. Majitel bytu, nebo SVJ?

Děkuji za odpověď, Václava Suchá, Bohušovice n.Ohří

Reportaz_Jana_obermajerovaJana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Zde je podle mého názoru rozhodující, jak je v prohlášení vlastníka vymezena bytová jednotka, resp. společné části domu.

Pokud je dle prohlášení vlastníka balkón součást jednotky, a není vymezen jako společná část domu, je odpovědnost na majiteli bytu. Mám za to, že v drtivé většině případů by v prohlášen vlastníka měly být balkony vymezeny jako společné části domu. Platí to jak pro jednotky vymezené po 1.1.2014, tedy vymezené dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kdy  dle § 5 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (kterým se provádí občanský zákoník) „jsou společnou částí domu i balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky.“ 

V podstatě stejná situace je i u jednotek vymezených ještě dle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. (kterých bude většina), kdy dle § 2 písm. g) jsou “ společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).“

Dle obou definic (jak podle úpravy platné do 31.12.2013 tak i dle nové úpravy od 1.1.2014) jsou tedy balkóny společnou částí domu a jejich opravy by měly být hrazeny z prostředků SVJ. Každopádně by si měl tazatel ověřit v Prohlášení vlastníka k danému domu, zda jsou v něm skutečně balkóny vymezeny jako společné části domu.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.