Pokuty ve stanovách a jejich vymáhání

Pokuty ve stanovách ano či ne? Za co a v jaké výši? Postihují vlastníky nebo jejich případné nájemníky a návštěvy? A jak je to s jejich vymáháním?

Pokuty ve stanovách

Narušování zaběhnutých pořádků, v bytovém domě domovního řádu, dokáže pěkně znepříjemnit život. Stačí jeden takový ničema v domě a rázem je po pokojné atmosféře. A je poměrně jedno, zda se jedná o štěkajícího psa, kouření na balkoně nebo rušení nočního klidu. Většina společenství nemá proti těmto škůdcům žádné páky, a tak se s ohledem na NOZ dostáváme k otázce pokut ve stanovách.

Co vše lze pokutovat

Pokuty jsou způsob postižení vlastníků, kteří nedodržují své povinnosti, poškozují majetek společenství nebo například nedodržují domovní klid. Jestliže tedy stanovy obsahují ustanovení o pokutách, jsou tato ustanovení pro členy závazná a pokuty je možné jim uložit. Je ale třeba, aby možnost uložení pokuty byla ve stanovách zakotvena a upravena tak, aby byla v souladu se zásadami občanského práva.
Pokuty se mohou týkat rušení nočního klidu, znečišťování a poškozování společných prostor, neoznámení změny počtu osob či nabytí jednotky, kouření na balkoně či rušivé chování (nejčastěji) psa zavřeného v bytě. Pokuty mohou směrovat i na členy výboru za jejich práci pro SVJ.

§ 1176 NOZ následně říká, že vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, a zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. Souhlasí tímto i s užíváním pokut, resp. s plným zněním stanov.

Sazebník pokut a jejich vymáhání

Pro udělení a následné vymáhání pokut bude SVJ nést důkazní břemeno, a pochybení daného vlastníka musí doložit. Pokuta musí být stanovena v přiměřené výši, přičemž je možné ji udělit jak jednorázově, tak i za každý den, v němž trvalo porušování pravidel.

Pokuta se uděluje vždy vlastníkovi bytové jednotky, a to i tehdy, pokud pravidla domu porušila jeho návštěva či nájemník. Otázka je, zda je vhodné pokutovat ihned nebo se držet pravidel tří porušení, při kterých je vlastník jednotky na nevhodné způsoby – ideálně písemnou formou – vždy upozorněn, a až po té přistoupit k pokutě…

Přečtěte si celý článek v magazínu Výbor č. 4/2016. Zdarma si ho stáhnete zde.