Když si vezme SVJ úvěr na zateplení domu…

SVJ si vzalo úvěr na zateplení domu. Podklady pro výpočet výše splátek pro jednotlivé byty vycházejí ze spoluvlastnických podílů nebo výměry bytů bez lodžií? Určuje to nějaký předpis nebo zákon?

Odpovídá Mgr. Michal Klusák z Klusák Advokátní Kancelář s.r.o.

To, v jaké výši budou vlastníci jednotlivých jednotek přispívat na splácení úvěru na zateplení domu je stanoveno v zákoně, případně v prohlášení vlastníka. Splátky úvěru jsou hrazeny z příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku. Dle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“ Zákon tedy primárně vychází z toho, že vlastníci přispívají na správu domu a pozemku (a tedy i na splácení úvěru na zateplení domu) v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech domu. § 1161 občanského zákoníku potom stanoví, že „neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.“ Prohlášení vlastníka tedy může stanovit, že podíly na společných částech se určují:

  • se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu, nebo
  • jako stejné, nebo
  • poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě.

V praxi přitom drtivá většina prohlášení vlastníků obsahuje úpravu výpočtu podílu na společných částech tak, že jsou stanoveny právě poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě.

Rozhodující je tedy prohlášení vlastníka. Pokud obsahuje ustanovení o tom, že příspěvky na správu domu a pozemku budou hrazeny v jiném poměru než podle podílu na společných částech, platí takto stanovený poměr v prohlášení. Jinak se příspěvky platí podle podílu na společných částech. Podíl na společných částech přitom může být dle prohlášení vlastníka stanoven i jinak než podle velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě (tedy se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu, nebo jako stejné).