1. 6. 2019* začne Insolvenční peklo

Prezident podepsal, vstupní brána se otevírá pro statisíce dlužníků! Poslanecká sněmovna schválila způsob, jakým budou mít dlužníci možnost dostat se ze svých dluhů a zároveň alespoň částečně uspokojit věřitele. Po několikaměsíčních debatách prošel v lednu 2019 ve sněmovně tento návrh prosazovaný poslanci oproti verzi, kterou představili senátoři. Novela hlásí pomoc jak dlužníkům, tak věřitelům. Co se mění? A jakým způsobem změna zasáhne výbory bytových domů?

Statisíce nových insolvenčních řízení se řítí na výbory bytových domů

Do insolvenčního řízení dosud ročně vstupovalo na 30 000 dlužníků. Po novele očekávají autoři statisíce dlužníků, kteří možnost benevolentnějšího průběhu oddlužení využijí. S touto změnou čeká především výbory bytových domů nové množství práce. Jako Damoklův meč nad nimi teď visí situace, množství pohledávek SVJ, které nepřihlásí-li k insolvenci vlastníka včas, budou vzniklé škody hradit ze svých soukromých peněz dle odpovědnosti a povinnosti nahradit ztrátu danou v § 159 zákona č. 89/2012 sb.

Řešením před takovou škodou je kontrola insolvenčního rejstříku, i kontrola jednotek v katastru nemovitostí, na veřejných stránkách obou rejstříků, resp. seznamů. Lze to jak ručně, i když v množství vlastníků a nutné pravidelné kontrole je to nereálná řehole, nebo proces zautomatizovat kontrolou u služby RejstrikySVJ.cz. Ta hlídá jak insolvenční rejstřík, tak jednotky v katastru nemovitostí pro kontrolu exekucí, a nově kontroluje také likvidace vlastníků jednotek – firem v Obchodním věstníku.

I vlastníci mají nové nástroje pro kontrolu. Nejčastěji užívaným je Hlídač výborů (www.hlidacvyboru.cz), kde mohou pohodlně kontrolovat výbor, zda podal přihlášku k insolvenci, nezanedbal svou povinnost a nezpůsobil SVJ škodu. Hlídač upozorní ale jen na ty insolvence, do kterých se již výbor nemůže přihlásit a napravit tak případné pochybení. Chyby spojené s finanční správou pohledávek, a to jak v insolvencích, exekucích, případně likvidacích, mohou přijít členy výboru velmi draho.

Jaké změny novela přináší dlužníkům

Pro schválení novely insolvenčního zákona zvedla ruku drtivá většina sněmovny, konkrétně 181 poslanců. Schválená poslanecká verze má oproti současnosti pomoci mnoha lidem, kteří nyní nemají šanci se z dluhové pasti vymanit, tzn. své dluhy splatit nebo dosáhnout na oddlužení. Nově schválený systém jim může umožnit být po pěti letech bez jediného dluhu.

Podmínkou oddlužení ale je, že se musí pod dohledem insolvenčního správce po pětileté období prokazatelně snažit své závazky splácet, a žít jen z životního minima. Dlužící senioři a některé další skupiny dlužníků pak mají lhůtu tří let. Nejvýraznější změnou je pak odbourání hranice 30 % splaceného dluhu, která byla pro mnohé dlužníky do teď zásadní bariérou, aby do systému oddlužení mohli vstoupit. Nyní bude rozhodující jejich vůle dluh skutečně vyrovnat.

Katastrofická čísla o dlužnících

Připomeňme si už nyní obrovská čísla: Téměř 900 000 lidí v Česku má problém s dluhy, z toho 493 000 má více než tři exekuce. Počet dlužníků s více jak deseti exekucemi byl na konci loňského roku 145 000. Poslanci odhadují, že nový model může znamenat až dvojnásobek insolvenčních návrhů, než se uskutečňuje dnes.

Patrik Nacher, poslanec

Pomůže novela insolvenčního zákona zadluženým lidem začít nový život nebo přibude těch, kteří si naberou půjčky a nikdy je nesplatí?
„Podle mého názoru se k oddlužení přihlásí desítky až stovky tisíc spoluobčanů, kteří jsou dnes v šedé ekonomice a schválení této novely jim umožňuje vstoupit do oddlužení,“ okomentoval nadcházející situaci Patrik Nacher, poslanec a předsedy podvýboru pro ochranu spotřebitele, v pořadu Rozstřel na iDnes.cz.

Byť se tato možnost může zdát jako velký odpustek, je to více než žádoucí krok. Předlužení lidí je jedním z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů Česka, a to zejména proto, že chudí lidé s dluhy nemají motivaci se snažit pracovat, případně pracovat oficiálně. Svou existenci řeší prací na černo, brigádami bez smlouvy, neplatí daně a ani sociální pojištění, čímž vzniká díra v ekonomice důchodů, kterou za čas zaplatíme my všichni. Tím, že oficiálně nevydělávají, nemůže nikdo dosáhnout na jejich finance a přimět je, aby své závazky uhradili, byť jenom z části. Taková situace nepomáhá dlužníkovi ani věřiteli.

Problémy dlužníků neřeší ani různé oddlužovací agentury, které slibují pomoc s vyhlášením osobního bankrotu. Jejich poradenství stojí i desítky tisíc korun a už tak špatnou finanční situaci dlužníků akorát zhoršují. Obchod s chudobou bují i na úrovni lichvářů, kteří dávají do smluv různé „hvězdičky“ a práva a financí neznalým lidem tak chystají hlubokou dluhovou past. Proto je tato novela insolvenčního zákona poměrně revoluční.

Seriózní věřitelé ano, ale lichváři si na své nepřijdou

Nově schválený zákon nestraní ani dlužníkům, ani věřitelům, ale rozhodně nepodporuje lichváře. Obrovská procenta z úroků a pokut, pokuty z pokut nebo půjčování částek lidem, u kterých je předem jasné, že takovou sumu nemohou splatit, jen aby byli dohnáni k exekuci. Toto není pro novelu věřitel, kterému má dlužník primárně splácet.
Splácení závazků v rámci oddlužení půjde jen k seriózním věřitelům. „U dluhu, kde příslušenství přesahuje výši jistiny, se mění pořadí uspokojování pohledávky a nahlíží se na to jako na podřízenou pohledávku, tzn. nehledí se na ni. Jinými slovy – lichváři nebudou mít šanci. Snažíme se je tím odlišit od seriózních věřitelů. Tato novela má tedy za cíl pomoci poctivým dlužníkům a seriózním věřitelům místo nepoctivých dlužníků a lichvářů,“ vysvětluje dále Patrik Nacher.

S lichváři zatočil zejména zákon o spotřebitelském úvěru, který zpřísnil úvěrové společnosti, které zároveň reguluje Česká národní banka. Návrh insolvenčního zákona pokračuje v těchto změnách, aby bylo pomoženo lidem, kteří chtějí své závazky splatit, a zároveň myslí i na věřitele.


*Novela insolvenčního zákona nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení. Očekáváme vyhlášení v měsíci únoru, tedy datum účinnosti od 1. 6. 2019. V případě, že by k vyhlášení došlo později, datum účinnosti novely se úměrně posouvá. 


Čtěte také rozhovor: V SVJ jste součástí společnosti. Můžete buď brblat, nebo být aktivní