Jak na insolvenční dražby a insolvence po GDPR?

Skvělou zprávou byla pro všechny členy společenství a výborů novela občanského soudního řádu, která umožňuje SVJ dosáhnout až na 10 % z výtěžku dražby dlužníka. Dluhy v bytových domech a doplácení těch hodných na ty ´zlé´ tímto prakticky končí. Samozřejmě, že nic nelze bez podmínek.

Jednou z podstatných podmínek je mít přehled o insolvencích, dražbách, dražebních vyhláškách, exekucích a saldu účtu každého z členů v domě. Každý zápis má rozdílný režim, ve kterém by měl výbor nebo obecně statutární orgán, reagovat, pokud nechce osobně čelit nárokové žalobě na způsobenou škodu dle § 159 ods. 3 zákona č. 89/2012 sb.

A nyní ty špatné zprávy. Platné nařízení GDPR výrazně komplikuje práci s osobními údaji členů společenství. Těmi mimo jiné jsou jméno, příjmení, adresa, email, telefon a zvlášť citlivými pak datum narození a v neposlední řadě rodné číslo. Jak nové nařízení ovlivní kontrolu konkrétně insolvenčního rejstříku jsme ověřovali u Michala G., hlavního IT architekta advokátní služby RejstrikySVJ.cz, která dodává systémovou kontrolu rejstříků pro více jak 2000 SVJ.

Dotklo se vás nařízení GDPR?
GDPR se dotklo a bude dotýkat úplně všech. Nepodléhám hysterii GDPR, ale nemohu vám říct, co si o tom celém nařízení myslím. RejstrikySVJ.cz jsou součást advokátní kanceláře a já tedy musím být loajální vůči jakémukoli platnému právnímu předpisu, i kdyby byl sebenesmyslnější.

Ale vy nejste právník.
To  nejsem, jsem IT architekt a mým úkolem je hledat technická řešení toho, co právníci, a je jedno, jestli v ČR nebo v Bruselu, zkomplikují. Na GDPR samozřejmě mám osobní názor a ten, pokud mi prominete, si nechám pro sebe.

V pořádku. Jak tedy máme sledovat insolvence vlastníků v tzv. GDPR době?
Především pravidelně, precizně a bez chyb. A v tomto vám nebude vytvářet překážky jen GDPR, ale i vlastní insolvenční soudy, právníci a organizace, které návrhy za dlužníky podávají.

Myslíte obsah insolvenčních návrhů na oddlužení?
Ano. To, co vychází ze soudů, obsahuje chyby. Některé údaje, jako třeba adresa úpadce (dlužníka) nebo datum narození čas od času chybí. Pokud se výbor bude spoléhat na to, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku v takovém stavu, aby si jej výbor mohl pohodlně ´vyklikat´, tak se zásadně mýlí. Bylo to překvapení i pro mě.

Ne úplně vám rozumím, můžete mi to přiblížit?
Uvedu modelový příklad. Jste SVJ z Brna. V domě máte vlastníka, nazvěme ho příznačně Petr Neklidný, trvalé bydliště má na adrese Pražská 123/4, Brno, a víme o něm, že je vydáno rozhodnutí o úpadku (lidově insolvence). Chcete-li jako odpovědný výbor pravidelně kontrolovat, jestli pan Neklidný není v režimu insolvence, zadáte jeho jméno, příjmení, město Brno a případně datum narození. Pokud se konečně právníci v ČR spolu s ÚOOÚ shodnou, je-li zrovna zpracování data narození pro účel kontroly v insolvenčním rejstříku oprávněným zájem. Logicky budete od insolvenčního rejstříku (jde o systém ministerstva spravedlnosti) očekávat, že vám vyhledá všechny pány Neklidné v Brně. Tedy i toho vašeho, samozřejmě, pokud je v procesu insolvenčního řízení.

A to se nestane?
V insolvenčním rejstříku prakticky ležíme ve dne v noci, prošli jsme statisíce záznamů. Výsledkem je, že zhruba 33, 5 % řízení neobsahuje jeden údaj o dlužníkovi a 30,4 % řízení neobsahuje dokonce údaje dva.Chybějící údaje bývají právě datum narození dlužníka a ulice nebo město jeho trvalého bydliště. Jde o opravdu vysoké procento, jsou to tisíce záznamů ročně.
Pokud budete mít zrovna vy smůlu na neúplný záznam, insolvenční rejstřík (IR) vyhodnotí, že Vámi zadané město Brno nebo datum narození se neshoduje s existujícím záznamem v IR a výsledky vám nezobrazí. Dostanete tedy mylnou informaci, že na vašeho pana Neklidného není vedená insolvence a budete v klidu usínat, že se nemusíte k žádnému insolvenčnímu řízení přihlašovat. Skutečnost bude ale taková, že váš pan Neklidný tam ve skutečnosti řízení má, jen mu soud nezapsal město, adresu nebo datum narození.

A co tedy vyhledávání podle rodného čísla?
Ano, to by bylo funkční, kdyby byly splněny dvě podmínky. První je neexistence GDPR. Zpracování rodného čísla není oprávněným zájmem. Tedy SVJ, i když rodné číslo zná, ho nemůže zpracovat a tedy ani použít bez dedikovaného písemného souhlasu pro tento účel od konkrétní osoby. Druhá podmínka je, že by v každém, opakuji v každém záznamu od soudu muselo být publikováno rodné číslo. A to bohužel není.

Jak mám tedy efektivně kontrolovat insolvence?
Musíte všechny výše uvedené stavy kombinovat, jinak vám insolvence uteče. Pokud vás napadá, že je to jemně řečeno ´nepořádek´, plně s vámi souhlasím. Ale je to stav, ve kterém bohužel musíme my i výbory pracovat.

Říkal jste, že hledáte technická řešení toho, co právníci zkomplikují.
Ano, to hledáme a v rámci insolvencí jsme už před více jak rokem našli. Nazvali jsme ho Přibližná a přesná shoda se záznamem v insolvenčním rejstříku. Velmi se nám to osvědčilo. To nejlepší je, že k němu nepotřebujeme žádný z osobních údajů, o kterém se vede právní polemika, zda jde o údaje, které lze či nelze zpracovat v GDPR režimu oprávněného zájmu. Naše řešení nepracuje s rodnými čísly ani s daty narození, nepotřebujeme je.

Jaký je váš názor na to, které osobní údaje jsou nebo nejsou pod oprávněným zájmem?
Můj názor není podstatný, ale právně vzdělaní kolegové z KAK (Klusák Advokátní Kancelář, jejíž součástí je služba RejstrikySVJ.cz)  v tom mají poměrně jasno. Jméno, příjmení, adresa i datum narození jsou údaje, které označují za zpracovatelné dle oprávněného zájmu.
Naším posláním je dávat výborům informace o insolvencích i tehdy, když právníci nebo úřady změní názor. A to se děje. Mým úkolem je systémy nastavit tak, abych odfiltroval úřední polemiky a dohady právníků a výsledky byly maximálně spolehlivé a přesné.

Co mi řekne přesná shoda?
Přesná shoda výborům SVJ říká, že osoba, se kterou je vedeno insolvenční řízení, se shoduje v parametru jméno, příjmení, město, ulice a číslo na 100 % s osobou, která je nebo byla členem společenství.

A co když je v domě pan Petr Neklidný junior (40) a Petr Neklidný senior (65)?
Případů, kdy je vydána insolvence osobě, jejíž jmenovec bydlí na stejné adrese, absolutní minimum. Pokud však takový případ nastane, náš systém výbory upozorní na obě jména.

A jaký je rozdíl vůči Přibližné shodě?
Přibližné shody jsme vymysleli přesně pro případy, kdy v záznamu v insolvenčním rejstříku některé údaje chybí. Třeba zmíněné datum narození, město, ulice nebo číslo popisné. Pak výborům zasíláme informaci, že toto je záznam, který hovoří o osobě stejného jména, příjmení, kupříkladu města a ulici, ale detailnější informace pro identifikaci chybí. Výboru dáváme možnost, jít do jednoho konkrétního záznamu, aby si doověřilo, je-li osoba s řízením člověk z jejich společenství.

Jak by to výbory mohly udělat?  
Pokud je soudem uvedeno datum narození, pak podle data mnohdy stačí i rok narození. Pokud uvedeno není, což se bohužel stává, tak podle příloh v řízení – scany návrhů mnohdy potřebné údaje obsahují, ale soudní úředník je z nějakého důvodu nepřenesl do formulářů. Jakmile výbor zjistí, že nejde o člena jejich společenství, upozornění si jedním kliknutím vypne. Pokud to ale bude on, právě jsme mu a celému SVJ zachránili nemalé peníze.

Jaké jsou poměry?
Jak jsem řekl, cca 33,5 % údajů neobsahuje vše, jsou to tisíce záznamů. Někde chybí to, jinde ono. Když upozorníme na přibližnou shodu, je třeba, aby výbor zachoval klid a tento záznam překontroloval. Nezabere jim to víc jak minutu. Pokud je to jiná osoba než někdo z domu, pak je to vlastně dobrá zpráva. A na toto řízení si upozornění vypne.

Sledujete i osoby, které jednotku prodají?
Ano, je to nutnost. My nevíme, zda-li jednotku neprodali s dluhem. To ví výbor. Pokud bychom to nedělali, a po bývalém členovi by zbyly dluhy, výbor by se o jeho insolvenci neměl jak dozvědět. V případě, že přijde insolvence na bývalého člena, který má stále dluh vůči SVJ, pak jsme výboru a všem SVJ opět zachránili peníze. V případě, že bývalý člen nic nedluží, ale přesto je na něj insolvence, výbor si notifikaci na tuto osobu opět jednoduše vypne.

Potřebujete tedy nějaké osobní údaje?
Ano, potřebujeme. Ale údaje, které potřebujeme my, jsou jen jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, číslo popisné a město. Všechny tyto údaje může dle nařízení GDPR SVJ zpracovávat z titulu oprávněného zájmu, tedy nemusí o souhlas členy v domě žádat.

Jak i tyto ´oprávněné´ údaje získáváte? Musí vám je výbor dát?
Ne, nemusí. Výbor nám dá pouze smluvní pověření a na základě tohoto příkazu si je náš systém automaticky stáhne z veřejného rejstříku – z jednotek v katastru nemovitostí. Výbor tedy nemusí nikde nic pracně zadávat. Vše je vymyšleno a uděláno tak, aby to měl uživatel co nejpohodlnější.

Kolik záznamů ročně zpracujete?
Ročně se v ČR vydává necelých 30 000 insolvencí. To je obrovské číslo. I přesto očekáváme násobné navýšení, jakmile přijde připravovaná novela insolvenčního zákona, kde se plánuje povolit liberálnější režim oddlužení pro cca 500 000 osob, které mají více jak tři exekuce. Přibývá také exekucí vedených proti seniorům, je jich už přes 61 000 ve věku 65 let a více. Jejich počet stále roste. Většina těchto lidí bydlí v bytech a byty jsou v převážné většině v SVJ. Statistika je neúprosná. Domnívám se, že se společně s výbory ´máme na co těšit´.

ČTĚTE TAKÉ: Model, jak postupovat vůči dlužníkům