RejstrikySVJ.cz přidávají už 3. rejstřík- Likvidace firem. Cena zůstává.

Měla by likvidace právnických osob zajímat statutární orgány společenství vlastníků? A co je to vlastně likvidace? Máte v domě firmu, která vlastní jakoukoliv jednotku? Nebo si od SVJ pronajímá nebytový prostor? Pokud ano, měli byste opět zpozornět.

RejstrikySVJ.cz jsou etablovanou službou advokátního teamu pod křídly Klusák Advokátní Kancelář. Kontrolu rejstříků aktuálně využívá přes 2100 výborů po celé ČR. Už samo o sobě toto množství zaručuje reference a spolehlivost. RejstrikySVJ.cz dosud kontrolovaly dva zásadní veřejné rejstříky, resp. seznamy: 1) změny na jednotkách vlastníků v katastru nemovitostí a 2) všechny vlastníky v insolvenčním rejstříku, tedy fyzické osoby a právnické osoby – firmy. Co se ale stane, když firma, vlastnící jednotku v SVJ, vstoupí do likvidace? Jsou zde nějaké povinnosti pro výbor?

Když likvidace nahání hrůzu

Pojďme se nejdříve podívat na pojem „likvidace“. Na první poslech zní velmi destruktivně a vyvolává nepříjemné pocity. Není se čemu divit. V politickém, konkurenčním, trestním či násilném kontextu slovo likvidace neznačí vůbec nic dobrého. Pro změnu v pojišťovnictví se tento termín používá v pozitivní konotaci, kdy likvidátor prověřuje pojistný případ a tzv. ho likviduje.

V oblasti korporátní pak likvidace znamená i dobrovolný úkon, kdy majitelé s firmou dále nechtějí podnikat a její aktiva si chtějí nechat vyplatit. Existuje samozřejmě dalších několik případů, kdy právnická osoba vstupuje do likvidace. Namátkou můžeme zmínit stále častější nařízení likvidace rejstříkovým soudem. To ale už tak dobrovolné není. Rejstříkový soud aktuálně obesílá statisíce firem a vyzývá je k doložení účetních rozvah a výsledovek do Sbírky listin. Pokud firmy neuposlechnou, kromě tučné pokuty jim od soudu přijde i Usnesení o zahájení likvidace a jmenování likvidátora. A to je už krajně nepříjemné.

Zpět ale k obecnému procesu likvidace. Pokud má firma, vlastnící jednotku v bytovém domě, problémy, může být předlužená, RejstrikySVJ.cz zahlásí vstup do insolvenčního řízení, kde už jsou soudem určené lhůty, ve kterých se musí statutární orgán společenství přihlásit do tohoto řízení, registruje-li pohledávku u tohoto subjektu.

S likvidací je to podobné, jen podmínky jsou trochu jiné. Likvidace a výzva k přihlášení se oznamuje. Přesněji, jmenovaný likvidátor oznamuje věřitelům právnické osoby, aby své nároky přihlásili ve lhůtě ne kratší než 3 měsíce k osobě likvidátora. A samozřejmě platí, na pozdě nebo vůbec podané přihlášky se nebude brát zřetel. Zároveň také platí, že zřejmé věřitele z účetní závěrky by měl likvidátor kontaktovat sám, ale to je již jiný příběh.

Jak může SVJ vzniknout pohledávka za firmou

Jako vše velmi jednoduše. Firma vlastní nebo si pronajímá jednotku v bytovém domě – byt nebo typicky obchod či kancelář v přízemí. Je-li vlastníkem, plynou jí povinnosti spojené s úhradou schválených příspěvků, záloh a poplatků. V případě pronájmu jí plynou povinnosti z nájemní nebo jiné smlouvy. V obou případech musí firma, jako každý jiný, řádně platit.
Pokud právnická osoba zaniká likvidací, zaniká výmazem, a tím zanikají samozřejmě i všechny smlouvy, které firma uzavřela. I když je ukončena činnost firmy nedobrovolnou likvidací, je postup a proces více méně identický.

Jakmile výbor zjistí, že firma vstoupila do likvidace a je likvidátorem publikována výzva k přihlášení pohledávek, musí reagovat. Obvyklá lhůta jsou 3 měsíce. Následný proces je již velmi podobný řízením, které odpovědné výbory velmi dobře znají, tedy exekučnímu a insolvenčnímu. Komunikace s exekutorem, soudem, insolvenčním správcem a v tomto případě likvidátorem.

Kde se informace o výzvě publikují

Aby vše nebylo tak složité, zákon jasně ukládá, co musí firma v likvidaci činit za úkony, resp. co za úkony musí činit likvidátor. Jedna ze základních povinností likvidátora je opakovaně zveřejnit v Obchodním věstníku výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek.

Co je Obchodní věstník
Podle průzkumu Klusák Advokátní Kancelář neví o existenci Obchodního věstníku a jeho způsobu využití 94,6 % veřejnosti. Obchodní věstník je pro firmy něco jako místo, kde vše začíná a končí. Firmy zde oznamují snižování kapitálu, pozvánky k valným hromadám, úpisy akcií atd., a samozřejmě výzvu likvidátora. Ze zákona mají povinnost OV používat.

Monitoring Obchodního věstníku
Aby výbory mohly mít klidné spaní, je zřejmé, že Obchodní věstník nelze jen tak ignorovat. Opomíjení tohoto věstníku by mohlo mít negativní vliv na finanční stav bytového domu, ale díky § 159 zákona č. 89/2012 sb. především na peněženku a majetek člena statutárního orgánu. Proto je monitoring Obchodního věstníku a likvidací pro výbory tak důležitý.

RejstrikySVJ.cz přidávají 3. rejstřík. Cena se nezvyšuje.
V pořadí už třetí „rejstřík“ bude monitorovat služba ResjtrikySVJ.cz. V případě, že bude na firmu, která je mezi vlastníky jednotek v bytovém domě, podána výzva likvidátorem k přihlášení pohledávek věřitelů, dostanete bez zdržení zprávu. Kontrola probíhá každý pracovní den. Rychlost je tedy kosmická. Vlastníci bytových jednotek vč. firem jsou načtení zcela automaticky, od výboru se neočekává žádná spolupráce. Jsou-li mezi vlastníky i firmy, kontrolují se v insolvenčním rejstříku a nově také v Obchodním věstníku. Pro pořádek je dlužno dodat, že Obchodní věstník není rejstřík ve smyslu zákona o veřejných rejstřících, ale místo pro publikování veřejné informace uvedené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Ceník se dle vyjádření vedení služby RejstrikySVJ.cz nemění, zůstává na úrovni roku 2017, a to i přesto, že za poslední dva roky byly do služby přidány dva nové „rejstříky“ –  insolvenční a nyní i Obchodní věstník. Další vylepšení a rozšiřování se chystá i nadále.
„Jako lídr trhu monitoringu rejstříků a veřejných seznamů pro SVJ vnímáme rozšiřování služby jako naši povinnost a jako náš závazek výborům. Spoléhá na nás více jak 2100 výborů, nemůžeme je nechat v právní nejistotě“, říká senior manager služby RejstrikySVJ.cz Radek Přibyl.

Jak probíhá informování o likvidaci

Ani v podobě informování o stavech na hlídaných rejstřících se nic nemění. Tak, jak byli uživatelé u služby RejstrikySVJ.cz zvyklí, dostanou červenou – výstražnou zprávu v momentě nalezené změny. Na tu se pak musí podívat, případně rovnou reagovat. Zelené zprávy značí, že je vše po kontrole v pořádku a výbory mohou klidně spát. Veškerá historie kontroly všech rejstříků se ukládá do uživatelského účtu, kde je archivovaná pro potřeby výborů, chtějí-li jakoukoliv změnu v katastru, insolvenčním rejstříků nebo likvidacích dohledat.

Nechybí ani něco navíc

Každý uživatel služby RejstrikySVJ.cz získává navíc Bezplatné Advokátní Zastoupení, tzv. B.A.Z., a to pro případ, že by člen výboru čelil nárokové žalobě na způsobenou škodu z důvodu nepřihlášené insolvence, exekuce nebo nově také likvidace. Více informací na www.rejstrikysvj.cz/baz

Čtěte také: 1. 6. 2019* začne Insolvenční peklo.