Jak má výbor vybírat dodavatele zakázek?

Jaká je zákonná povinnost výboru SVJ při výběru dodavatele na opravy v bytovém domě? Konkrétně jde o výměnu balkonů za lodžie a zateplení stěny domu v celkové výši přesahující 5 milionů Kč. Na shromáždění vlastníků se v jeden den odhlasovala varianta - betonová lodžie za původní kovový balkon, a zároveň se odhlasovala i firma, která bude dodavatelem. Toto vše ale bez soutěže. Na zvolený typ a rozměr betonové lodžie byla oslovena a zpracována pouze jedna nabídka. Ač bylo upozorněno na vyšší cenovou hladinu zakázky, klasické výběrové řízení s jednotnými zadávacími podmínkami neproběhlo. Jakým zákonem se musí řídit výbor SVJ při takové situaci? Byl postup správný? Dotaz: Pavel Řeháček

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Zákon výboru žádnou povinnost ve spojitosti s výběrem zhotovitele stavebních prací neukládá. Zákon ovšem (v § 159 občanského zákoníku) vyžaduje, aby členové výboru vykonávali svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Neučiní-li tak, odpovídají společenství vlastníků za škodu, která tím společenství vznikla.

Výbor = péče řádného hospodáře

To platí samozřejmě i v případě procesu výběru zhotovitele stavebních prací. Výbor musí postupovat s péčí řádného hospodáře a vybrat pro společenství nejvhodnější nabídku, přičemž své rozhodnutí by měl také náležitě doložit a odůvodnit, proč dal přednost nabídce jednoho zhotovitele před nabídkou jiného zhotovitele, který nabídl nižší cenu. Na obranu výboru se však sluší uvést, že nejnižší nabídka neznamená automaticky nabídku nejvhodnější (typicky je-li nižší ceny docíleno použitím levnějšího řešení a levnějších – méně kvalitních či méně odolných materiálů). Pokud ovšem výbor obdržel více nabídek srovnatelných parametrů, měl by dát přednost nabídce s nižší nabídkovou cenou. A pokud ne, měl by svůj výběr řádně odůvodnit.

Povinnosti výboru mohou ukládat stanovy

To, že žádnou povinnost ve spojitosti s výběrem zhotovitele stavebních prací neukládá zákon ovšem neznamená, že žádnou povinnost v tomto směru nemohou ukládat stanovy. Naopak, stanovy často obsahují pravidla pro postup výboru při výběru zhotovitele stavebních prací. Těchto pravidel se výbor samozřejmě musí držet a pokud tak nečiní, jedná opět v rozporu s péčí řádného hospodáře. Vznikne-li společenství v důsledku takového postupu škoda, může ji společenství (prostřednictvím vlastníků) vůči členům výboru vymáhat.

Čtěte také: Změnili jsme stanovy během funkčního období výboru. Kdy mají být další volby?

Další článek: Předchozí článek: