Jak odstoupit z funkce ve výboru

Jsem členkou výboru SVJ, ale z funkce bych chtěla odstoupit. Důvodem jsou neshody s předsedou SVJ. Prosím o radu, jak mám správně postupovat. Dotaz: Božena Gronychová

MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že chcete ukončit své členství ve výboru, vyplňte písemné prohlášení o odstoupení z členství ve výboru dle tohoto vzoru:

Společenství vlastníků _________

Prohlášení o odstoupení z členství ve výboru společenství vlastníků jednotek

Já, ______, nar. ________, bytem _________, člen výboru Společenství vlastníků ________, IČ _________, se sídlem _________, tímto v souladu s § 160 občanského zákoníku odstupuji z členství ve výboru společenství vlastníků.

V ________ dne ________

_______________

podpis   

 

Doklad o zaslání nebo podepsané převzetí

Prohlášení zašlete doporučenou poštou s dodejkou na adresu společenství nebo předejte osobně některému z členů výboru- Osobní převzetí prohlášení si nechejte písemně potvrdit.
Členství ve výboru pak zanikne uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
V případě, že prohlášení zašlete poštou a společenství poštovní zásilku od provozovatele poštovních služeb nepřevezme nebo si ji nevyzvedne, lze aplikovat domněnku dojití dle § 573 občanského zákoníku, dle které se zásilka považuje za doručenou třetím pracovním dnem od odeslání.

Čtěte také: Jak Skrutátor ušetří až 80 % času na shromáždění.