Rady a návody

2 min. čtení 06. září 2016

Jak zákon upravuje způsob volby výboru?

Je pravdou, že způsob volby výboru neupravuje žádný zákon ani vyhláška? Kde najdu popsaný správný postup? Je také pravdou, že je nutné celý návrh nových stanov přečíst před hlasováním nahlas za přítomnosti notáře? Zdeněk Bartoš.

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 03. září 2016

Oprava schodišť u dvou vchodů ze tří. Kdo všechno ji platí?

Náš dům má tři vchody, pět podlaží, celkem 40 bytů. Je nutná nákladná oprava venkovních schodišť, ale pouze u dvou vchodů. Hradí tuto opravu všichni vlastníci, nebo jen vlastníci bydlící v příslušných vchodech? Je možné na shromáždění zvolit způsob placení? Bude se toto...

přečíst
Pavel Richter
5 min. čtení 02. září 2016

Může SVJ požadovat úhradu nákladů za odstranění štěnic po majiteli jednotky?

Koncem června tohoto roku byl v některých bytech našeho domu o 78 bytových jednotkách zaznamenán výskyt štěnice domácí. Na tuto skutečnost reagoval výbor společenství vlastníků domu neprodleně objednáním dezinsekce u společnosti mající povolení krajské veterinární správy k výkonu veterinárních asanačních činností.

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 01. září 2016

Rozhodnutí vlastníků blokuje finanční dar SVJ

Obracím se na vás s problémem, který řešíme v našem SVJ. Jeden z vlastníků bytů (SVJ má 48 bytů) požádal o změnu jeho užívání na kancelářské prostory.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 25. srpna 2016

Co dělat, když vlastník jednotky bojkotuje společný úklid domu

Dobrý den, naše SVJ trápí dlouhodobý problém s jedním majitelem - spoluvlastníkem. Již několik let odmítá bez důvodu a vysvětlení uklízet. Správce mu psal již několikrát dopis, ale není to nic platné. Všichni spoluvlastníci z dalších 31 bytů uklízí, jen on NE! Na...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 11. srpna 2016

Zatékání balkonem – kdo hradí škodu?

Před několika dny způsobila vichřice a přívalový déšť pojistnou událost v bytě jednoho majitele. Z balkonu nad ním tekly proudy vody stropem nad balkonovým oknem. Při hlášení události pojišťovně bylo majitelce řečeno, ať se to řeší z pojistky SVJ.

přečíst
Pavel Richter
BAZ - bezplatné advokátní zastoupení pro členy výboru
2 min. čtení 13. července 2016

BAZ – bezplatné advokátní zastoupení. Záchranné lano pro členy výborů.

S novým občanským zákoníkem začala od 1. ledna 2015 platit majetková odpovědnost členů výborů za škody způsobené společenství. Co to v praxi znamená? Jako členi výborů odpovídáte svým vlastním majetkem za chyby, které při své činnosti způsobíte. Stát se to může dřív, než se...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 12. července 2016

Právní poradna: Převzetí nových stanov

Jak máme přinutit vlastníka k převzetí nových stanov a k nahlášení počtu osob, kterým byt pronajímá? Ptá se: Karel Sirůček, Vamberk

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 12. července 2016

Právní poradna: Neshodné názory na externí služby ve vchodech domu

Někteří vlastníci našeho domu si stěžují na špatný úklid společných prostor našeho tří vchodového domu. Oslovili jste tedy externí firmy a dostali jejich nabídky. Formou anonymního dotazníku jsme také požádali obyvatele domu o jejich souhlas nebo nesouhlas s touto službou.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 02. května 2016

Právní poradna: Plná moc místo účasti na shromáždění

Má SVJ možnost omezit používání plných mocí místo účasti na shromáždění? Jaké náležitosti musí platná plná moc mít? Dotaz: František Erben

přečíst
Pavel Richter