Rady a návody

2 min. čtení 27. dubna 2017

Jak se má výbor chovat k dlužníkům?

V domě máme dlužníka, který nikdy nereagoval na výzvy k placení. Úhrady jen planě sliboval. Po prvním platebním rozkazu soudu (1. návrh na exekuci) trvalo cca deset měsíců, než začal něco platit. V tu dobu byl dluh 85 000 Kč. Po jedenácti měsících...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 20. dubna 2017

Můžeme platit úklid z fondu oprav?

Několik členů SVJ chce, aby úklid domu prováděla specializovaná placená firma. Požadují ale, aby faktura za úklid byla placena z fondu oprav. Je to možné? Já se osobně domnívám, že nikoliv. Za odpověď děkuji, Miloň Měkota.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 13. dubna 2017

Musí výbor čekat na ověření zápisu?

Může výbor jednat ve věcech, které byly odsouhlaseny (schváleny dostatečným počtem hlasů), ale ještě není sepsán a tím pádem ani ověřen zápis z tohoto shromáždění? Děkuji, Karel Med, Praha.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
4 min. čtení 06. dubna 2017

Za jakých podmínek smí vlastník nahlížet do dokumentů společenství

Jak je to přesně s možností nahlížení člena společenství do dokumentů týkajících se hospodaření domu? Co vše, jak často a za jakých podmínek může chtít vidět? Děkuji, Marcela Koláčková, Praha.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 30. března 2017

Kdo je zodpovědný za SVJ, když není zvolený výbor?

Kdo je v době mezi volbou nového orgánu a skončeným funkčním obdobím předchozího výboru statutárním orgánem? Předpokládám, že nemůže vzniknout právní vakuum, kdy není nikdo zodpovědný za chod SVJ... Děkuji, Martin Šváb.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 23. března 2017

Hradí škodu nájemce nebo vlastník?

Nájemkyně bytu v našem domě způsobila škodu na společných částech domu. Vlastníka bytu - pronajímatele bytové jednotky - jsme dle znění stanov vyzvali k povinnosti odstranit na svůj náklad škodu, kterou na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří jednotku...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 16. března 2017

Jak postupovat proti neplatiči v pronajatém bytě BD

V našem BD máme pronajatý jeden byt. Platební morálka nájemníka je ale problematická, dluží přes 16 000 Kč. Stále jen slibuje nápravu. Jak máme postupovat? Děkuji, Miroslav Bartoš.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 09. března 2017

Komu přísluší zimní údržba ploch kolem domu

Kdo je zodpovědný za provedení zimní údržby v přístupu k našemu domu z ulice a za případné úrazy? Jedná se mi konkrétně o asfaltové plochy mezi chodníkem a schodištěm, a o dvůr, který je společný s vedlejším domem. Pokud tím zodpovědným...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 02. března 2017

Může být volený orgán SVJ odpovědný za škody?

Může být volený orgán SVJ, včetně např. revizora, odpovědný za škody, které způsobí svou nedbalostí nebo nedostatečnou znalostí dle § 159 zákona 89/2012 Sb.? Děkuji za odpověď, Limonová, Praha 4.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 23. února 2017

Jak schvalovat při refinancovaní úvěru

Dobrý den, ráda bych se zeptala na problém, který aktuálně v našem společenství řešíme. Chceme refinancovat úvěr na nemalou částku. Jak je to ale s odhlasováním refinancování? Je nutné mít souhlas 4/5 stejně, jako to pro nový úvěr vyžaduje NOZ, nebo stačí nadpoloviční...

přečíst
Jana Obermajerová Jana Obermajerová