Rady a návody

3 min. čtení 03. září 2016

Oprava schodišť u dvou vchodů ze tří. Kdo všechno ji platí?

Náš dům má tři vchody, pět podlaží, celkem 40 bytů. Je nutná nákladná oprava venkovních schodišť, ale pouze u dvou vchodů. Hradí tuto opravu všichni vlastníci, nebo jen vlastníci bydlící v příslušných vchodech? Je možné na shromáždění zvolit způsob placení? Bude se toto...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
5 min. čtení 02. září 2016

Může SVJ požadovat úhradu nákladů za odstranění štěnic po majiteli jednotky?

Koncem června tohoto roku byl v některých bytech našeho domu o 78 bytových jednotkách zaznamenán výskyt štěnice domácí. Na tuto skutečnost reagoval výbor společenství vlastníků domu neprodleně objednáním dezinsekce u společnosti mající povolení krajské veterinární správy k výkonu veterinárních asanačních činností.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 01. září 2016

Rozhodnutí vlastníků blokuje finanční dar SVJ

Obracím se na vás s problémem, který řešíme v našem SVJ. Jeden z vlastníků bytů (SVJ má 48 bytů) požádal o změnu jeho užívání na kancelářské prostory.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 25. srpna 2016

Co dělat, když vlastník jednotky bojkotuje společný úklid domu

Dobrý den, naše SVJ trápí dlouhodobý problém s jedním majitelem - spoluvlastníkem. Již několik let odmítá bez důvodu a vysvětlení uklízet. Správce mu psal již několikrát dopis, ale není to nic platné. Všichni spoluvlastníci z dalších 31 bytů uklízí, jen on NE! Na...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. srpna 2016

Zatékání balkonem – kdo hradí škodu?

Před několika dny způsobila vichřice a přívalový déšť pojistnou událost v bytě jednoho majitele. Z balkonu nad ním tekly proudy vody stropem nad balkonovým oknem. Při hlášení události pojišťovně bylo majitelce řečeno, ať se to řeší z pojistky SVJ.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
BAZ - bezplatné advokátní zastoupení pro členy výboru
2 min. čtení 13. července 2016

BAZ – bezplatné advokátní zastoupení. Záchranné lano pro členy výborů.

S novým občanským zákoníkem začala od 1. ledna 2015 platit majetková odpovědnost členů výborů za škody způsobené společenství. Co to v praxi znamená? Jako členi výborů odpovídáte svým vlastním majetkem za chyby, které při své činnosti způsobíte. Stát se to může dřív, než se...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 12. července 2016

Právní poradna: Převzetí nových stanov

Jak máme přinutit vlastníka k převzetí nových stanov a k nahlášení počtu osob, kterým byt pronajímá? Ptá se: Karel Sirůček, Vamberk

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 12. července 2016

Právní poradna: Neshodné názory na externí služby ve vchodech domu

Někteří vlastníci našeho domu si stěžují na špatný úklid společných prostor našeho tří vchodového domu. Oslovili jste tedy externí firmy a dostali jejich nabídky. Formou anonymního dotazníku jsme také požádali obyvatele domu o jejich souhlas nebo nesouhlas s touto službou.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 02. května 2016

Právní poradna: Plná moc místo účasti na shromáždění

Má SVJ možnost omezit používání plných mocí místo účasti na shromáždění? Jaké náležitosti musí platná plná moc mít? Dotaz: František Erben

přečíst
Olga Černá Olga Černá
4 min. čtení 01. května 2016

Revitalizace střech panelových domů

Revitalizace znamená obnova, dát něčemu starému nový život, nový nádech. V následujících řádcích vám upřesníme, jak se při revitalizaci střešního pláště postupuje, jaké materiály je možné použít a co vás při revitalizaci čeká.

přečíst
Michaela Benková