Rady a návody

2 min. čtení 23. března 2017

Hradí škodu nájemce nebo vlastník?

Nájemkyně bytu v našem domě způsobila škodu na společných částech domu. Vlastníka bytu - pronajímatele bytové jednotky - jsme dle znění stanov vyzvali k povinnosti odstranit na svůj náklad škodu, kterou na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří jednotku...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 16. března 2017

Jak postupovat proti neplatiči v pronajatém bytě BD

V našem BD máme pronajatý jeden byt. Platební morálka nájemníka je ale problematická, dluží přes 16 000 Kč. Stále jen slibuje nápravu. Jak máme postupovat? Děkuji, Miroslav Bartoš.

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 09. března 2017

Komu přísluší zimní údržba ploch kolem domu

Kdo je zodpovědný za provedení zimní údržby v přístupu k našemu domu z ulice a za případné úrazy? Jedná se mi konkrétně o asfaltové plochy mezi chodníkem a schodištěm, a o dvůr, který je společný s vedlejším domem. Pokud tím zodpovědným...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 02. března 2017

Může být volený orgán SVJ odpovědný za škody?

Může být volený orgán SVJ, včetně např. revizora, odpovědný za škody, které způsobí svou nedbalostí nebo nedostatečnou znalostí dle § 159 zákona 89/2012 Sb.? Děkuji za odpověď, Limonová, Praha 4.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 23. února 2017

Jak schvalovat při refinancovaní úvěru

Dobrý den, ráda bych se zeptala na problém, který aktuálně v našem společenství řešíme. Chceme refinancovat úvěr na nemalou částku. Jak je to ale s odhlasováním refinancování? Je nutné mít souhlas 4/5 stejně, jako to pro nový úvěr vyžaduje NOZ, nebo stačí nadpoloviční...

přečíst
Jana Obermajerová Jana Obermajerová
2 min. čtení 16. února 2017

Nosné stěny – může výbor zamezit zásahům při rekonstrukci bytu?

Mohou vlastníci, případně výbor SVJ, zamezit vyřezávání otvorů a dveří do nosných stěn domu při rekonstrukcích bytů, a to i v případě, že je vypracován statický posudek? Děkuji, Herčíková, Plzeň.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 09. února 2017

Někteří vlastníci neplatí za služby. Vzniklý dluh rozpočítává správce mezi nás ostatní!

Můj dotaz se týká dlužníků v domě, kteří neplatí za společnou spotřebu SVJ. Většina z nich byty pronajímá, na schůze nechodí, a je jich tolik, že se usnášeníschopná schůze ani nesejde. Doposavad takto vzniklé dluhy správcovská firma rozpočítala mezi nás ostatní a my...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 02. února 2017

Právní poradna: Kamerový systém

Je k umístění kamerového systému v domě potřeba souhlas všech vlastníků, nebo stačí nadpoloviční většina přítomných na členské schůzi, která je usnášeníschopná? Dotaz: St. Navrátilová

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 26. ledna 2017

SVJ může dlužné platby vymáhat po novém vlastníkovi i po prodávajícím

Naše SVJ splácí úvěr, který jsme si vzali na opravu domu. Opravy jsou v současné době hotovy a úvěr splácíme z příspěvku, který dáváme do fondu oprav. Dům je tedy těmito opravami zhodnocen. Pokud vlastník prodá svůj byt za tržní cenu, pak je zřejmě...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 12. ledna 2017

Jak na kácení stromu, který ničí dům i chodník

U našeho paneláku je v těsné blízkosti domu strom. Jeho větve jsou velké a poškozují novou fasádu. Kořeny zasahují do chodníku, který je na našem pozemku a ten nyní začíná ohrožovat lidi v chůzi (vymknutí kotníku, možný pád atd.) Protože je kmen...

přečíst
Pavel Richter