Rady a návody

2 min. čtení 20. října 2016

Jak dlouho zpětně může SVJ vyžadovat dluh vlastníka za nepřiznané osoby v bytě?

V našem SVJ vznikl dluh jednoho vlastníka tím, že zhruba 6 let nehlásil změny v počtu osob užívajících byt. Stabilně hlásil o dvě osoby méně. Jak dlouho zpětně můžeme vyžadovat úhradu těchto dlužných odvodů do fondu za úhradu služeb spojených s užíváním bytu (osvětlení...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 12. října 2016

Jak vypořádat dluhy při prodeji jednotky

Při prodeji bytové jednotky v SVJ dochází k vypořádání případných dluhů vůči SVJ k datu prodeje. Po čase však přijde vyúčtování záloh s nedoplatkem, který již bývalý majitel neuhradí, neboť má doklad o vypořádání. Podle našeho právníka nelze původního majitele vázat na dosud neznámou...

přečíst
Pavel Richter
4 min. čtení 06. října 2016

Jak vymáhat dluhy na bytě s exekucí?

V našem domě bydlela starší paní, kterou si její dcera odvezla do svého bydliště v Brně. Dokud paní prováděla platby za byt sama, bylo vše v  pořádku. Po jejím odstěhování ale začala s jejími penězi hospodařit dcera. Poplatky za byt platila nepravidelně, od konce...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 29. září 2016

Nikdo nechce do výboru!

Máme problémy zvolit do výboru dostatek členů, resp. vůbec nějaké členy. Dosud jsme měli výbor tříčlenný, ale potřebovali bychom to změnit.

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 22. září 2016

Jsou možné dvě varianty rozúčtování?

Prosím o vysvětlení způsobu rozúčtování nákladů za služby: provoz výtahu, úklid domu, práce správce areálu a společnou elektrickou energii.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 15. září 2016

Spoluvlastnictví jednotky a hlasování na shromáždění

V případě spoluvlastnictví jednotky - může se osoba zmocněná dle předpisu č. 89/2012 Sb. a paragrafu § 1185 odstavec (2) zúčastnit schůze shromáždění SVJ a hlasovat za zastupovanou jednotku? Může případně zmocnit pro tyto úkony další osobu? Děkuji, František Ollé.

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 08. září 2016

Co dělat, když vlastníci ignorují povinnost nahlásit změny počtu osob v bytě

Při předávání nových rozpisů služeb, které nám dělá OSBD v Krnově, jsem zjistila, že jedenáct vlastníků bytů má uveden nesprávný počet osob v bytě.

přečíst
Pavel Richter
Pokuty ve stanovách
2 min. čtení 06. září 2016

Pokuty ve stanovách a jejich vymáhání

Pokuty ve stanovách ano či ne? Za co a v jaké výši? Postihují vlastníky nebo jejich případné nájemníky a návštěvy? A jak je to s jejich vymáháním?

přečíst
Pavel Richter
Oprava střech na panelovém domu
3 min. čtení 06. září 2016

Žádná střecha není bezúdržbová. Zvládnete její kontrolu?

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních materiálů se odvíjí od kvalitního provedení detailů a pravidelné údržby. Rizikům se zatékáním ale předejdete pouze pravidelnou kontrolou. Jak kontrolovat ploché střechy panelových domů, vám teď poradíme.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 06. září 2016

Přehozené zápisy v katastru nemovitostí

Před x lety nám město prodalo byty do vlastnictví a nyní jsme SVJ. Po převzetí funkce předsedkyně jsem po několika letech zjistila, že dva majitelé bydlí ve špatných bytech. Mají přehozené smlouvy i zápis v katastru na byt toho druhého. Proto mám dotaz,...

přečíst
Pavel Richter