Rady a návody

2 min. čtení 15. září 2016

Spoluvlastnictví jednotky a hlasování na shromáždění

V případě spoluvlastnictví jednotky - může se osoba zmocněná dle předpisu č. 89/2012 Sb. a paragrafu § 1185 odstavec (2) zúčastnit schůze shromáždění SVJ a hlasovat za zastupovanou jednotku? Může případně zmocnit pro tyto úkony další osobu? Děkuji, František Ollé.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 08. září 2016

Co dělat, když vlastníci ignorují povinnost nahlásit změny počtu osob v bytě

Při předávání nových rozpisů služeb, které nám dělá OSBD v Krnově, jsem zjistila, že jedenáct vlastníků bytů má uveden nesprávný počet osob v bytě.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
Pokuty ve stanovách
2 min. čtení 06. září 2016

Pokuty ve stanovách a jejich vymáhání

Pokuty ve stanovách ano či ne? Za co a v jaké výši? Postihují vlastníky nebo jejich případné nájemníky a návštěvy? A jak je to s jejich vymáháním?

přečíst
Olga Černá Olga Černá
Oprava střech na panelovém domu
3 min. čtení 06. září 2016

Žádná střecha není bezúdržbová. Zvládnete její kontrolu?

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních materiálů se odvíjí od kvalitního provedení detailů a pravidelné údržby. Rizikům se zatékáním ale předejdete pouze pravidelnou kontrolou. Jak kontrolovat ploché střechy panelových domů, vám teď poradíme.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 06. září 2016

Přehozené zápisy v katastru nemovitostí

Před x lety nám město prodalo byty do vlastnictví a nyní jsme SVJ. Po převzetí funkce předsedkyně jsem po několika letech zjistila, že dva majitelé bydlí ve špatných bytech. Mají přehozené smlouvy i zápis v katastru na byt toho druhého. Proto mám dotaz,...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 06. září 2016

Jak zákon upravuje způsob volby výboru?

Je pravdou, že způsob volby výboru neupravuje žádný zákon ani vyhláška? Kde najdu popsaný správný postup? Je také pravdou, že je nutné celý návrh nových stanov přečíst před hlasováním nahlas za přítomnosti notáře? Zdeněk Bartoš.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 03. září 2016

Oprava schodišť u dvou vchodů ze tří. Kdo všechno ji platí?

Náš dům má tři vchody, pět podlaží, celkem 40 bytů. Je nutná nákladná oprava venkovních schodišť, ale pouze u dvou vchodů. Hradí tuto opravu všichni vlastníci, nebo jen vlastníci bydlící v příslušných vchodech? Je možné na shromáždění zvolit způsob placení? Bude se toto...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
5 min. čtení 02. září 2016

Může SVJ požadovat úhradu nákladů za odstranění štěnic po majiteli jednotky?

Koncem června tohoto roku byl v některých bytech našeho domu o 78 bytových jednotkách zaznamenán výskyt štěnice domácí. Na tuto skutečnost reagoval výbor společenství vlastníků domu neprodleně objednáním dezinsekce u společnosti mající povolení krajské veterinární správy k výkonu veterinárních asanačních činností.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 01. září 2016

Rozhodnutí vlastníků blokuje finanční dar SVJ

Obracím se na vás s problémem, který řešíme v našem SVJ. Jeden z vlastníků bytů (SVJ má 48 bytů) požádal o změnu jeho užívání na kancelářské prostory.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 25. srpna 2016

Co dělat, když vlastník jednotky bojkotuje společný úklid domu

Dobrý den, naše SVJ trápí dlouhodobý problém s jedním majitelem - spoluvlastníkem. Již několik let odmítá bez důvodu a vysvětlení uklízet. Správce mu psal již několikrát dopis, ale není to nic platné. Všichni spoluvlastníci z dalších 31 bytů uklízí, jen on NE! Na...

přečíst
Olga Černá Olga Černá