Rady a návody

2 min. čtení 06. července 2017

Změna stanov při zániku kontrolní komise

Ve stanovách máme zakotvenou Kontrolní komisi jako kontrolní orgán, který dosud fungoval. Nyní jejím členům skončilo volební období, odcházející členové již kandidovat nechtějí, a nové kandidáty nemáme - nikdo to nechce dělat. Pokud nová Kontrolní komise nebude zvolena, musíme ze stanov vyjmout body,...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 29. června 2017

Jde okamžitě složit funkce předsedy SVJ?

Nemohu z osobních a zdravotních důvodů vykonávat nadále funkci předsedy SVJ. Jaké kroky musím udělat pro okamžité odstoupení z funkce? Děkuji za radu, František Novotný.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 22. června 2017

Spoluvlastníci nekomunikují. Jak máme hlasovat na shromáždění?

V SVJ máme bytovou jednotku, kterou vlastní k sobě cizí dva spoluvlastníci. Jeden zde bydlí a řádně platí celou částku dle evidenčního listu. Druhého jsme ještě neviděli a o SVJ se nezajímá. Spoluvlastníci se vzájemně osočují, jeden druhému neudělil plnou moc k zastupování...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 15. června 2017

Výměna stoupaček a rekonstruované koupelny

V celém domě plánujeme vyměnit stoupačky, protože jsou v havarijním stavu. Ve stanovách máme, že výměnu a opravu stoupaček hradí SVJ. Problém je v tom, že před několika lety si většina majitelů bytů nechala předělat umakartové koupelnové jádro na zděné a zároveň se...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 08. června 2017

Výbor nejedná podle stanov. Co můžeme dělat?!

Jak lze postupovat proti výboru SVJ, který nejedná podle stanov, a plénum shromáždění je k tomu netečné? Především se jedná o nepřehledné hospodaření, kdy nelze sledovat toky financí. Zmůže proti tomu něco jedinec? Děkuji za odpověď, Jindřich Jíra.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 01. června 2017

Jak správně zvolit předsedu a místopředsedu výboru

Nevíme si rady s volbou předsedy a místopředsedy v našem tříčlenném výboru. Může navržený člen hlasovat pro sebe, nebo se má zdržet hlasování. Navržený člen oponuje, že podle stanov má stejné právo jako ostatní, že tedy může hlasovat sám pro sebe. Má...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 25. května 2017

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Můj dotaz se týká domu, který je na CÚZK veden jako objekt k bydlení se šesti byty. Majitelé bytů nejsou vlastníky konkrétních bytů, ale podílů v objektu. Je tato forma vlastnictví povinna založit společenství vlastníků jednotek? Při  vlastnictví jednotlivých bytů na konkrétního vlastníka...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 18. května 2017

Může shromáždění hlasovat o bodu, který nebyl na pozvánce?

Na shromáždění vlastníků s většinovou účastí jsme mimo program schůze uvedený na pozvánce odsouhlasili i navýšení příspěvku do fondu oprav. Zajímalo by mne, zda je takto odsouhlasené usnesení o navýšení příspěvku do fondu oprav platné? Děkuji, Alena Landová.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. května 2017

Jak získat dluh po chybě ve vyúčtování

Naše SVJ zvýšilo od 1.7.2008 platbu do FO (DZ) z 25,- Kč na 35,- Kč/m2/měsíc. Na základě našeho požadavku provedla správcovská firma zvýšení záloh u spolumajitelů. U jednoho majitele bytu se zvýšení v měsíčních zálohách neobjevilo.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
4 min. čtení 04. května 2017

Vestavba výtahu – platí ji i přízemní byty?

Naše SVJ vlastní čtyřpodlažní bytový dům bez výtahů. V poslední době se objevují někteří vlastníci usilující o jejich vestavbu. My, kdo bydlíme v přízemí a výtah bychom vůbec nevyužívali, se pochopitelně bráníme. Rád bych slyšel váš názor na tyto otázky: 1) Za jakých...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková