Rady a návody

1 min. čtení 25. července 2017

Co dělat, když se manželé neumí shodnout na hlasování?

Reaguji na váš článek o problematice společného jmění manželů. Jaký postup máme zvolit, když jeden z manželů nedá plnou moc k jednání a rozhodování na shromáždění SVJ? Vyplývá z toho, že ten druhý nemůže na shromáždění hlasovat (názor, že mu přináleží polovina...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 25. července 2017

Můžeme zabránit prodeji bytu s dluhem?

Může výbor společenství zabránit převodu (prodeji) jednotky, pokud je na této jednotce evidován dluh v platbách záloh na služby, aby se vyhnul pozdějšímu složitému vymáhání pohledávky po dlužníkovi? Pokud ano, jakým způsobem se to dá udělat a na koho se s čím obrátit?...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 25. července 2017

Vlastník opět dluží. Jak má výbor postupovat? Stačí nám pojistka?

Máme v domě vlastníka, který svůj byt pronajímá. Vždy s ním byly problémy ohledně placení, ale nakonec pokaždé zaplatil. V současné době opět dluží. Vyzvala jsem ho k úhradě dluhu společně s nájemným za tento měsíc. Sdělil mi, že teď nemá, že mu...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 20. července 2017

Fond oprav z přeplatků?

Naše SVJ odhlasovalo, že pro fond oprav budou použité peníze z přeplatků. Přijde mi to dost divné - ve vyúčtování není nikde částka, jakou do fondu odvádím, a ani nevidím, jak vysoký přeplatek za rok mám. Účetní mi částky odmítla sdělit s tím,...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 13. července 2017

Zneužívání společných prostorů k osobním účelům

Na schůzi majitelů SVJ jsme se dohodli, že dáme jedné nájemnici k úhradě poloviční část nákladů za elektrický proud ve veřejných prostorách, které zneužívá ke kouření, přijímaní návštěv apod. Byla několikrát upozorněna, aby toto ona ani její přítel neprováděli, neboť to platíme všichni....

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 06. července 2017

Změna stanov při zániku kontrolní komise

Ve stanovách máme zakotvenou Kontrolní komisi jako kontrolní orgán, který dosud fungoval. Nyní jejím členům skončilo volební období, odcházející členové již kandidovat nechtějí, a nové kandidáty nemáme - nikdo to nechce dělat. Pokud nová Kontrolní komise nebude zvolena, musíme ze stanov vyjmout body,...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 29. června 2017

Jde okamžitě složit funkce předsedy SVJ?

Nemohu z osobních a zdravotních důvodů vykonávat nadále funkci předsedy SVJ. Jaké kroky musím udělat pro okamžité odstoupení z funkce? Děkuji za radu, František Novotný.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 22. června 2017

Spoluvlastníci nekomunikují. Jak máme hlasovat na shromáždění?

V SVJ máme bytovou jednotku, kterou vlastní k sobě cizí dva spoluvlastníci. Jeden zde bydlí a řádně platí celou částku dle evidenčního listu. Druhého jsme ještě neviděli a o SVJ se nezajímá. Spoluvlastníci se vzájemně osočují, jeden druhému neudělil plnou moc k zastupování...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 15. června 2017

Výměna stoupaček a rekonstruované koupelny

V celém domě plánujeme vyměnit stoupačky, protože jsou v havarijním stavu. Ve stanovách máme, že výměnu a opravu stoupaček hradí SVJ. Problém je v tom, že před několika lety si většina majitelů bytů nechala předělat umakartové koupelnové jádro na zděné a zároveň se...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 08. června 2017

Výbor nejedná podle stanov. Co můžeme dělat?!

Jak lze postupovat proti výboru SVJ, který nejedná podle stanov, a plénum shromáždění je k tomu netečné? Především se jedná o nepřehledné hospodaření, kdy nelze sledovat toky financí. Zmůže proti tomu něco jedinec? Děkuji za odpověď, Jindřich Jíra.

přečíst
Pavel Richter