Rady a návody

3 min. čtení 15. června 2017

Výměna stoupaček a rekonstruované koupelny

V celém domě plánujeme vyměnit stoupačky, protože jsou v havarijním stavu. Ve stanovách máme, že výměnu a opravu stoupaček hradí SVJ. Problém je v tom, že před několika lety si většina majitelů bytů nechala předělat umakartové koupelnové jádro na zděné a zároveň se...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 08. června 2017

Výbor nejedná podle stanov. Co můžeme dělat?!

Jak lze postupovat proti výboru SVJ, který nejedná podle stanov, a plénum shromáždění je k tomu netečné? Především se jedná o nepřehledné hospodaření, kdy nelze sledovat toky financí. Zmůže proti tomu něco jedinec? Děkuji za odpověď, Jindřich Jíra.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 01. června 2017

Jak správně zvolit předsedu a místopředsedu výboru

Nevíme si rady s volbou předsedy a místopředsedy v našem tříčlenném výboru. Může navržený člen hlasovat pro sebe, nebo se má zdržet hlasování. Navržený člen oponuje, že podle stanov má stejné právo jako ostatní, že tedy může hlasovat sám pro sebe. Má...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 25. května 2017

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Můj dotaz se týká domu, který je na CÚZK veden jako objekt k bydlení se šesti byty. Majitelé bytů nejsou vlastníky konkrétních bytů, ale podílů v objektu. Je tato forma vlastnictví povinna založit společenství vlastníků jednotek? Při  vlastnictví jednotlivých bytů na konkrétního vlastníka...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 18. května 2017

Může shromáždění hlasovat o bodu, který nebyl na pozvánce?

Na shromáždění vlastníků s většinovou účastí jsme mimo program schůze uvedený na pozvánce odsouhlasili i navýšení příspěvku do fondu oprav. Zajímalo by mne, zda je takto odsouhlasené usnesení o navýšení příspěvku do fondu oprav platné? Děkuji, Alena Landová.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. května 2017

Jak získat dluh po chybě ve vyúčtování

Naše SVJ zvýšilo od 1.7.2008 platbu do FO (DZ) z 25,- Kč na 35,- Kč/m2/měsíc. Na základě našeho požadavku provedla správcovská firma zvýšení záloh u spolumajitelů. U jednoho majitele bytu se zvýšení v měsíčních zálohách neobjevilo.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
4 min. čtení 04. května 2017

Vestavba výtahu – platí ji i přízemní byty?

Naše SVJ vlastní čtyřpodlažní bytový dům bez výtahů. V poslední době se objevují někteří vlastníci usilující o jejich vestavbu. My, kdo bydlíme v přízemí a výtah bychom vůbec nevyužívali, se pochopitelně bráníme. Rád bych slyšel váš názor na tyto otázky: 1) Za jakých...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 27. dubna 2017

Jak se má výbor chovat k dlužníkům?

V domě máme dlužníka, který nikdy nereagoval na výzvy k placení. Úhrady jen planě sliboval. Po prvním platebním rozkazu soudu (1. návrh na exekuci) trvalo cca deset měsíců, než začal něco platit. V tu dobu byl dluh 85 000 Kč. Po jedenácti měsících...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 20. dubna 2017

Můžeme platit úklid z fondu oprav?

Několik členů SVJ chce, aby úklid domu prováděla specializovaná placená firma. Požadují ale, aby faktura za úklid byla placena z fondu oprav. Je to možné? Já se osobně domnívám, že nikoliv. Za odpověď děkuji, Miloň Měkota.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 13. dubna 2017

Musí výbor čekat na ověření zápisu?

Může výbor jednat ve věcech, které byly odsouhlaseny (schváleny dostatečným počtem hlasů), ale ještě není sepsán a tím pádem ani ověřen zápis z tohoto shromáždění? Děkuji, Karel Med, Praha.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková