Rady a návody

2 min. čtení 25. května 2017

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Můj dotaz se týká domu, který je na CÚZK veden jako objekt k bydlení se šesti byty. Majitelé bytů nejsou vlastníky konkrétních bytů, ale podílů v objektu. Je tato forma vlastnictví povinna založit společenství vlastníků jednotek? Při  vlastnictví jednotlivých bytů na konkrétního vlastníka...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 18. května 2017

Může shromáždění hlasovat o bodu, který nebyl na pozvánce?

Na shromáždění vlastníků s většinovou účastí jsme mimo program schůze uvedený na pozvánce odsouhlasili i navýšení příspěvku do fondu oprav. Zajímalo by mne, zda je takto odsouhlasené usnesení o navýšení příspěvku do fondu oprav platné? Děkuji, Alena Landová.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. května 2017

Jak získat dluh po chybě ve vyúčtování

Naše SVJ zvýšilo od 1.7.2008 platbu do FO (DZ) z 25,- Kč na 35,- Kč/m2/měsíc. Na základě našeho požadavku provedla správcovská firma zvýšení záloh u spolumajitelů. U jednoho majitele bytu se zvýšení v měsíčních zálohách neobjevilo.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
4 min. čtení 04. května 2017

Vestavba výtahu – platí ji i přízemní byty?

Naše SVJ vlastní čtyřpodlažní bytový dům bez výtahů. V poslední době se objevují někteří vlastníci usilující o jejich vestavbu. My, kdo bydlíme v přízemí a výtah bychom vůbec nevyužívali, se pochopitelně bráníme. Rád bych slyšel váš názor na tyto otázky: 1) Za jakých...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 27. dubna 2017

Jak se má výbor chovat k dlužníkům?

V domě máme dlužníka, který nikdy nereagoval na výzvy k placení. Úhrady jen planě sliboval. Po prvním platebním rozkazu soudu (1. návrh na exekuci) trvalo cca deset měsíců, než začal něco platit. V tu dobu byl dluh 85 000 Kč. Po jedenácti měsících...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 20. dubna 2017

Můžeme platit úklid z fondu oprav?

Několik členů SVJ chce, aby úklid domu prováděla specializovaná placená firma. Požadují ale, aby faktura za úklid byla placena z fondu oprav. Je to možné? Já se osobně domnívám, že nikoliv. Za odpověď děkuji, Miloň Měkota.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 13. dubna 2017

Musí výbor čekat na ověření zápisu?

Může výbor jednat ve věcech, které byly odsouhlaseny (schváleny dostatečným počtem hlasů), ale ještě není sepsán a tím pádem ani ověřen zápis z tohoto shromáždění? Děkuji, Karel Med, Praha.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
4 min. čtení 06. dubna 2017

Za jakých podmínek smí vlastník nahlížet do dokumentů společenství

Jak je to přesně s možností nahlížení člena společenství do dokumentů týkajících se hospodaření domu? Co vše, jak často a za jakých podmínek může chtít vidět? Děkuji, Marcela Koláčková, Praha.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 30. března 2017

Kdo je zodpovědný za SVJ, když není zvolený výbor?

Kdo je v době mezi volbou nového orgánu a skončeným funkčním obdobím předchozího výboru statutárním orgánem? Předpokládám, že nemůže vzniknout právní vakuum, kdy není nikdo zodpovědný za chod SVJ... Děkuji, Martin Šváb.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 23. března 2017

Hradí škodu nájemce nebo vlastník?

Nájemkyně bytu v našem domě způsobila škodu na společných částech domu. Vlastníka bytu - pronajímatele bytové jednotky - jsme dle znění stanov vyzvali k povinnosti odstranit na svůj náklad škodu, kterou na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří jednotku...

přečíst
Olga Černá Olga Černá