Rady a návody

1 min. čtení 01. března 2018

Kdo ručí za dluh při prodeji jednotky

V bytě, který prodalo Bytové družstvo novému majiteli, bydlel neplatič, který svým chováním vytvořil dluh. Ten je neuhrazený již několik let. Stávající majitel platí bez problémů. Myslím, že SBD mělo prodat byt s vyrovnáním, nebo jak se má nebo mělo v tomto...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 15. února 2018

Jak chápat §1180 a vyúčtování na jednotku dle prohlášení vlastníka

Jak je to se závazností ustanovení odstavce 2 §1180 občanského zákoníku, kde se píše, že odměny členů výboru, náklady na účetnictví apod. se rozúčtují na každou jednotku stejně, ve vztahu k prohlášení vlastníka? V našem prohlášení vlastníka je napsáno, že vše se rozúčtovává...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 08. února 2018

Je shromáždění vlastníků bez zhotoveného zápisu platné?

SVJ má ve stanovách uvedeno, že z každého shromáždění vlastníků má být pořízen zápis. Nyní došlo k situaci, že se žádný zápis ze shromáždění nepořizuje po dobu jednoho roku. Důvod zde nechci uvádět. Jsou zveřejňovány pouze zápisy z jednání výboru. Je možné tímto...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 01. února 2018

Lze svolat náhradní shromáždění bez ohledu na počet hlasů přítomných členů?

Máme tříčlenný výbor. Bohužel předseda zemřel. Stávající dva členové proto svolali mimořádné shromáždění, kde se volil nový člen výboru. Sečtením přítomných vlastníků, jejich podílů, bylo zjištěno, že shromáždění není schopné se usnášet. Místopředseda proto shromáždění ukončil. Dále vyhlásil, že v souladu se stanovami...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 25. ledna 2018

Je možné zvolit manžele jako členy výboru?

Mohou být do výboru SVJ zvoleni manželé? Dotaz: Milena Sedlatá

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 18. ledna 2018

Krácení pojistného plnění a znalecký posudek

Střechu našeho bytového domu poškodilo krupobití. Po dohodě s pojišťovnou jsme ji nechali opravit. Pojišťovna nám ale uhradila pouze část nákladů na opravu s odvoláním na znalecký posudek, který si ve věci nechala vypracovat. Seznámila nás se závěrem posudku s tím, že má...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 11. ledna 2018

Prohlášení vlastníka a měřiče tepla: společná část nebo součást jednotky?

V dosud platném Prohlášení vlastníka z roku 2005 máme měřiče tepla (jakož i jiná zařízení) uvedené jako součást jednotky. Nařízení vlády 366/2013 je uvádí jako společnou část. Musíme se přizpůsobit tomuto nařízení? Nebo je můžeme akceptovat usnesením shromáždění, aniž bychom měnili Prohlášení? Dotaz: Ivo...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 04. ledna 2018

Vzor čestného prohlášení

Existuje nějaký formulář na čestné prohlášení a písemný souhlas se zápisem do rejstříku společenství při volbě výboru? Dotaz: Alena Herzinová.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
4 min. čtení 14. prosince 2017

Co dělat, když není zvolen statutární orgán

Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z důvodu nezájmu lidí o tuto práci? Předpokládám, že na OR zůstane uvedený původní statutární orgán do zvolení nového, ale nebude už vyvíjet žádnou činnost. Kdo bude zajišťovat...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 07. prosince 2017

Jak hlasovat, když potřebujeme souhlas všech vlastníků, ale nesejdeme se?

Jsme SVJ s osmi vlastníky. Jeden z vlastníků se pravidelně a bez omluvy nedostavuje na shromáždění SVJ. Jak máme postupovat, až budeme potřebovat souhlas všech vlastníků bytových jednotek? Dotaz: Renata Tomková

přečíst
Olga Černá Olga Černá