Rady a návody

2 min. čtení 19. června 2018

Kdo platí opravu topení u vlastníka v bytě

Paní v jenom z bytů našeho SVJ teklo topení. Zavolala si opraváře, který jí ale řekl, že by opravu mělo platit společenství. Pokud nemáme ve stanovách specifikovány tyto opravy, platí, že stupačky jsou společenství a další rozvody jsou ve vlastnictví majitele bytu, a...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 14. června 2018

Kdo hradí opravu lodžií, když…?

Řešíme opravu bytových lodžií v panelovém domě. Podle kupních smluv k jednotlivým bytům jsou tyto lodžie součástí jednotlivých bytů. Podle výkladu, který nám poskytl jeden z majitelů bytů, jsou tyto lodžie součástí obvodového pláště budovy. Jedno pravděpodobně nevylučuje druhé. Nevíme ale, kdo hradí...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 07. června 2018

Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?

V domě máme 4 vchody a tedy 4 výtahy. Konkrétně v našem vchodě o 19 bytech je pět bytů, ve kterých mají vlastníci psa. Spotřebu energie máme o 100 % vyšší než ostatní tři vchody, je to jistě tím, že majitelé psů jezdí...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 04. června 2018

Jak odstoupit z postu místopředsedy

Jak je možné vyřešit situaci odchodu z postu místopředsedy bytového družstva. Sedmým rokem tuto funkci zastávám, předseda je pouze jméno v dokumentech a k výkonu funkce ho není možné nijak přinutit. Zodpovědnost tedy zbyla na mně, jediné člence kontrolní komise, které je 85...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 17. května 2018

Model, jak postupovat vůči dlužníkům

Vytvořili jsme ve výboru model, jak bychom mohli postupovat vůči dlužníkům. Je to tak po právní stránce správně?

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 03. května 2018

Jaké jsou možnosti obrany proti jednání nebo nečinnosti předsedy

Jaký možný zákonný prostředek můžeme použít proti jednání pověřeného vlastníka, pokud neplní nebo odmítá plnit ustanovení, která jsou uvedena ve stanovách a v zápisech ze shromáždění (odmítnutí předání účetních dokladů k nahlédnutí atd.)? Dotaz: Rostislav Krejčí

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 26. dubna 2018

Jak ukončit spolupráci se správcem?

Jak máme postupovat při ukončení spolupráce se správcem našeho domu? Tento správce je zaměstnancem správcovské firmy, která pro náš dům pracuje. Jsem předseda nového výboru a nejsem spokojený s přístupem ani chováním tohoto člověka. Je dostačující ho vypovědět přímo u představenstva? A žádat...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 19. dubna 2018

Prodej bytu: Může shromáždění udělovat ne/souhlas s novým vlastníkem?

Jeden ze spoluvlastníků napsal Shromáždění varovný dopis, kde shrnuje svoje zkušenosti z "getoizace" určitých obytných částí v evropských městech a popisuje lavinový průběh degradace od jistého množství nepřizpůsobivých v domě.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 12. dubna 2018

Vlastníci zneužívají pojištění domu. Jak odmítnout plnění?

Naše SVJ je pojištěno u Allianz pojišťovny, jedná se o pojištění majetku a odpovědnost za škodu. Pokud máme bezeškodní rok, dostáváme bonifikace 5 % z ročního pojistného, pokud nastane pojistná událost, o bonifikaci přijdeme. Tato částka činí cca 2 500 Kč. Této skutečnosti...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 05. dubna 2018

Můžeme vymáhat sankci za neúčast na shromáždění, pokud je ve stanovách?

V nových stanovách máme ujednáno, že pokud vlastník nedorazí na shromáždění nebo alespoň nepředá plnou moc oprávněné osobě, dostane sankci 1000 Kč, která bude vymahatelná. Náš dotaz tedy zní, zda toto můžeme skutečně vyžadovat, nebo zda je taková sankce u soudu nevymahatelná? Dotaz...

přečíst
Olga Černá Olga Černá