Rady a návody

1 min. čtení 07. června 2018

Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?

V domě máme 4 vchody a tedy 4 výtahy. Konkrétně v našem vchodě o 19 bytech je pět bytů, ve kterých mají vlastníci psa. Spotřebu energie máme o 100 % vyšší než ostatní tři vchody, je to jistě tím, že majitelé psů jezdí...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 04. června 2018

Jak odstoupit z postu místopředsedy

Jak je možné vyřešit situaci odchodu z postu místopředsedy bytového družstva. Sedmým rokem tuto funkci zastávám, předseda je pouze jméno v dokumentech a k výkonu funkce ho není možné nijak přinutit. Zodpovědnost tedy zbyla na mně, jediné člence kontrolní komise, které je 85...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 17. května 2018

Model, jak postupovat vůči dlužníkům

Vytvořili jsme ve výboru model, jak bychom mohli postupovat vůči dlužníkům. Je to tak po právní stránce správně?

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 03. května 2018

Jaké jsou možnosti obrany proti jednání nebo nečinnosti předsedy

Jaký možný zákonný prostředek můžeme použít proti jednání pověřeného vlastníka, pokud neplní nebo odmítá plnit ustanovení, která jsou uvedena ve stanovách a v zápisech ze shromáždění (odmítnutí předání účetních dokladů k nahlédnutí atd.)? Dotaz: Rostislav Krejčí

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 26. dubna 2018

Jak ukončit spolupráci se správcem?

Jak máme postupovat při ukončení spolupráce se správcem našeho domu? Tento správce je zaměstnancem správcovské firmy, která pro náš dům pracuje. Jsem předseda nového výboru a nejsem spokojený s přístupem ani chováním tohoto člověka. Je dostačující ho vypovědět přímo u představenstva? A žádat...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 19. dubna 2018

Prodej bytu: Může shromáždění udělovat ne/souhlas s novým vlastníkem?

Jeden ze spoluvlastníků napsal Shromáždění varovný dopis, kde shrnuje svoje zkušenosti z "getoizace" určitých obytných částí v evropských městech a popisuje lavinový průběh degradace od jistého množství nepřizpůsobivých v domě.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 12. dubna 2018

Vlastníci zneužívají pojištění domu. Jak odmítnout plnění?

Naše SVJ je pojištěno u Allianz pojišťovny, jedná se o pojištění majetku a odpovědnost za škodu. Pokud máme bezeškodní rok, dostáváme bonifikace 5 % z ročního pojistného, pokud nastane pojistná událost, o bonifikaci přijdeme. Tato částka činí cca 2 500 Kč. Této skutečnosti...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 05. dubna 2018

Můžeme vymáhat sankci za neúčast na shromáždění, pokud je ve stanovách?

V nových stanovách máme ujednáno, že pokud vlastník nedorazí na shromáždění nebo alespoň nepředá plnou moc oprávněné osobě, dostane sankci 1000 Kč, která bude vymahatelná. Náš dotaz tedy zní, zda toto můžeme skutečně vyžadovat, nebo zda je taková sankce u soudu nevymahatelná? Dotaz...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 29. března 2018

Volíme výbor: Jak má vypadat pozvánka a průběh shromáždění

Našemu výboru končí mandát a čeká nás volba nového. Jaké právní náležitosti musí mít pozvánka a průběh schůze shromáždění? Dotaz: Jiří Gasiorek

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 21. března 2018

Způsob volby nového výboru, jeho částečná obměna a potřebné dokumenty

Po ukončení funkčního období musíme zvolit nový výbor, nebo potvrdit, dle našich stanov, na další pětileté období výbor ve stávajícím složení. Je možná také částečná obměna složení výboru. Je třeba, aby o tom byl pořízen notářský zápis ze shromáždění vlastníků nebo můžeme postupovat...

přečíst
Pavel Richter