Rady a návody

1 min. čtení 19. dubna 2018

Prodej bytu: Může shromáždění udělovat ne/souhlas s novým vlastníkem?

Jeden ze spoluvlastníků napsal Shromáždění varovný dopis, kde shrnuje svoje zkušenosti z "getoizace" určitých obytných částí v evropských městech a popisuje lavinový průběh degradace od jistého množství nepřizpůsobivých v domě.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 12. dubna 2018

Vlastníci zneužívají pojištění domu. Jak odmítnout plnění?

Naše SVJ je pojištěno u Allianz pojišťovny, jedná se o pojištění majetku a odpovědnost za škodu. Pokud máme bezeškodní rok, dostáváme bonifikace 5 % z ročního pojistného, pokud nastane pojistná událost, o bonifikaci přijdeme. Tato částka činí cca 2 500 Kč. Této skutečnosti...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 05. dubna 2018

Můžeme vymáhat sankci za neúčast na shromáždění, pokud je ve stanovách?

V nových stanovách máme ujednáno, že pokud vlastník nedorazí na shromáždění nebo alespoň nepředá plnou moc oprávněné osobě, dostane sankci 1000 Kč, která bude vymahatelná. Náš dotaz tedy zní, zda toto můžeme skutečně vyžadovat, nebo zda je taková sankce u soudu nevymahatelná? Dotaz...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 29. března 2018

Volíme výbor: Jak má vypadat pozvánka a průběh shromáždění

Našemu výboru končí mandát a čeká nás volba nového. Jaké právní náležitosti musí mít pozvánka a průběh schůze shromáždění? Dotaz: Jiří Gasiorek

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 21. března 2018

Způsob volby nového výboru, jeho částečná obměna a potřebné dokumenty

Po ukončení funkčního období musíme zvolit nový výbor, nebo potvrdit, dle našich stanov, na další pětileté období výbor ve stávajícím složení. Je možná také částečná obměna složení výboru. Je třeba, aby o tom byl pořízen notářský zápis ze shromáždění vlastníků nebo můžeme postupovat...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 15. března 2018

Jak postupovat po smrti předsedy výboru

Předseda našeho SVJ zemřel. Jak máme nyní postupovat? Má stejné pravomoce místopředseda? Dotaz: Zuzka Nováková.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 01. března 2018

Kdo ručí za dluh při prodeji jednotky

V bytě, který prodalo Bytové družstvo novému majiteli, bydlel neplatič, který svým chováním vytvořil dluh. Ten je neuhrazený již několik let. Stávající majitel platí bez problémů. Myslím, že SBD mělo prodat byt s vyrovnáním, nebo jak se má nebo mělo v tomto...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 15. února 2018

Jak chápat §1180 a vyúčtování na jednotku dle prohlášení vlastníka

Jak je to se závazností ustanovení odstavce 2 §1180 občanského zákoníku, kde se píše, že odměny členů výboru, náklady na účetnictví apod. se rozúčtují na každou jednotku stejně, ve vztahu k prohlášení vlastníka? V našem prohlášení vlastníka je napsáno, že vše se rozúčtovává...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 08. února 2018

Je shromáždění vlastníků bez zhotoveného zápisu platné?

SVJ má ve stanovách uvedeno, že z každého shromáždění vlastníků má být pořízen zápis. Nyní došlo k situaci, že se žádný zápis ze shromáždění nepořizuje po dobu jednoho roku. Důvod zde nechci uvádět. Jsou zveřejňovány pouze zápisy z jednání výboru. Je možné tímto...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 01. února 2018

Lze svolat náhradní shromáždění bez ohledu na počet hlasů přítomných členů?

Máme tříčlenný výbor. Bohužel předseda zemřel. Stávající dva členové proto svolali mimořádné shromáždění, kde se volil nový člen výboru. Sečtením přítomných vlastníků, jejich podílů, bylo zjištěno, že shromáždění není schopné se usnášet. Místopředseda proto shromáždění ukončil. Dále vyhlásil, že v souladu se stanovami...

přečíst
Olga Černá Olga Černá