Rady a návody

1 min. čtení 03. listopadu 2016

Hádáme se ve výboru. Můžeme průběh schůze nahrávat?

Při jednání výboru dochází k neshodám, kdy jeden ze členů výboru popírá svá tvrzení už několik minut po tom, co je řekl. Chtěli bychom proto jednání výboru nahrávat, ale tento a někteří další členové výboru s tím nesouhlasí. Prosím o informaci, za jakých...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 27. října 2016

Kontrolní orgán Revizor

Naše SVJ, vzniklé dle NOZ, ustanovilo ve stanovách nepovinný kontrolní orgán Revizor (jednočlenný). Je dle zákona stanovena lhůta, po kterou tato funkce nemusí být obsazena, když není znám kandidát? Děkuji za radu, Josef Gregor.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 20. října 2016

Jak dlouho zpětně může SVJ vyžadovat dluh vlastníka za nepřiznané osoby v bytě?

V našem SVJ vznikl dluh jednoho vlastníka tím, že zhruba 6 let nehlásil změny v počtu osob užívajících byt. Stabilně hlásil o dvě osoby méně. Jak dlouho zpětně můžeme vyžadovat úhradu těchto dlužných odvodů do fondu za úhradu služeb spojených s užíváním bytu (osvětlení...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 12. října 2016

Jak vypořádat dluhy při prodeji jednotky

Při prodeji bytové jednotky v SVJ dochází k vypořádání případných dluhů vůči SVJ k datu prodeje. Po čase však přijde vyúčtování záloh s nedoplatkem, který již bývalý majitel neuhradí, neboť má doklad o vypořádání. Podle našeho právníka nelze původního majitele vázat na dosud neznámou...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
4 min. čtení 06. října 2016

Jak vymáhat dluhy na bytě s exekucí?

V našem domě bydlela starší paní, kterou si její dcera odvezla do svého bydliště v Brně. Dokud paní prováděla platby za byt sama, bylo vše v  pořádku. Po jejím odstěhování ale začala s jejími penězi hospodařit dcera. Poplatky za byt platila nepravidelně, od konce...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 29. září 2016

Nikdo nechce do výboru!

Máme problémy zvolit do výboru dostatek členů, resp. vůbec nějaké členy. Dosud jsme měli výbor tříčlenný, ale potřebovali bychom to změnit.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 22. září 2016

Jsou možné dvě varianty rozúčtování?

Prosím o vysvětlení způsobu rozúčtování nákladů za služby: provoz výtahu, úklid domu, práce správce areálu a společnou elektrickou energii.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 15. září 2016

Spoluvlastnictví jednotky a hlasování na shromáždění

V případě spoluvlastnictví jednotky - může se osoba zmocněná dle předpisu č. 89/2012 Sb. a paragrafu § 1185 odstavec (2) zúčastnit schůze shromáždění SVJ a hlasovat za zastupovanou jednotku? Může případně zmocnit pro tyto úkony další osobu? Děkuji, František Ollé.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 08. září 2016

Co dělat, když vlastníci ignorují povinnost nahlásit změny počtu osob v bytě

Při předávání nových rozpisů služeb, které nám dělá OSBD v Krnově, jsem zjistila, že jedenáct vlastníků bytů má uveden nesprávný počet osob v bytě.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
Pokuty ve stanovách
2 min. čtení 06. září 2016

Pokuty ve stanovách a jejich vymáhání

Pokuty ve stanovách ano či ne? Za co a v jaké výši? Postihují vlastníky nebo jejich případné nájemníky a návštěvy? A jak je to s jejich vymáháním?

přečíst
Olga Černá Olga Černá