Rady a návody

2 min. čtení 01. prosince 2016

Volení a převolení nových členů výboru

Pokud výboru SVJ skončí dvouleté funkční období (podle Stanov) a nová volba výboru nebyla provedena, kdo je v tomto případě statutárním orgánem SVJ?

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 24. listopadu 2016

Nové stanovy a upravení výdajů výboru

Můžeme ve stanovách použít toto znění, které bude vymezovat, do jaké částky smí výbor nakládat penězi bez souhlasu shromáždění?

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 17. listopadu 2016

Oprava balkonu – hradí SVJ nebo vlastník?

Ráda bych získala radu ohledně oprav balkonu, zda ji hradí SVJ nebo majitel. V § 1180 NOZ jsem se mimo jiné dočetla,že „..slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze,rozměrům...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 03. listopadu 2016

Hádáme se ve výboru. Můžeme průběh schůze nahrávat?

Při jednání výboru dochází k neshodám, kdy jeden ze členů výboru popírá svá tvrzení už několik minut po tom, co je řekl. Chtěli bychom proto jednání výboru nahrávat, ale tento a někteří další členové výboru s tím nesouhlasí. Prosím o informaci, za jakých...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 27. října 2016

Kontrolní orgán Revizor

Naše SVJ, vzniklé dle NOZ, ustanovilo ve stanovách nepovinný kontrolní orgán Revizor (jednočlenný). Je dle zákona stanovena lhůta, po kterou tato funkce nemusí být obsazena, když není znám kandidát? Děkuji za radu, Josef Gregor.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 20. října 2016

Jak dlouho zpětně může SVJ vyžadovat dluh vlastníka za nepřiznané osoby v bytě?

V našem SVJ vznikl dluh jednoho vlastníka tím, že zhruba 6 let nehlásil změny v počtu osob užívajících byt. Stabilně hlásil o dvě osoby méně. Jak dlouho zpětně můžeme vyžadovat úhradu těchto dlužných odvodů do fondu za úhradu služeb spojených s užíváním bytu (osvětlení...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 12. října 2016

Jak vypořádat dluhy při prodeji jednotky

Při prodeji bytové jednotky v SVJ dochází k vypořádání případných dluhů vůči SVJ k datu prodeje. Po čase však přijde vyúčtování záloh s nedoplatkem, který již bývalý majitel neuhradí, neboť má doklad o vypořádání. Podle našeho právníka nelze původního majitele vázat na dosud neznámou...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
4 min. čtení 06. října 2016

Jak vymáhat dluhy na bytě s exekucí?

V našem domě bydlela starší paní, kterou si její dcera odvezla do svého bydliště v Brně. Dokud paní prováděla platby za byt sama, bylo vše v  pořádku. Po jejím odstěhování ale začala s jejími penězi hospodařit dcera. Poplatky za byt platila nepravidelně, od konce...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 29. září 2016

Nikdo nechce do výboru!

Máme problémy zvolit do výboru dostatek členů, resp. vůbec nějaké členy. Dosud jsme měli výbor tříčlenný, ale potřebovali bychom to změnit.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 22. září 2016

Jsou možné dvě varianty rozúčtování?

Prosím o vysvětlení způsobu rozúčtování nákladů za služby: provoz výtahu, úklid domu, práce správce areálu a společnou elektrickou energii.

přečíst
Olga Černá Olga Černá