Rady a návody

2 min. čtení 07. prosince 2017

Jak hlasovat, když potřebujeme souhlas všech vlastníků, ale nesejdeme se?

Jsme SVJ s osmi vlastníky. Jeden z vlastníků se pravidelně a bez omluvy nedostavuje na shromáždění SVJ. Jak máme postupovat, až budeme potřebovat souhlas všech vlastníků bytových jednotek? Dotaz: Renata Tomková

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 30. listopadu 2017

Může jeden člověk vykonávat funkci předsedy doživotně?

Podle nových stanov SVJ byl v roce 2017 výbor nahrazen předsedou statutárního orgánu. Tuto funkci opět vykonává dlouholetá členka výboru. V podstatě už třetí funkční období, protože funkci statutárního orgánu nechce žádný jiný vlastník vykonávat. Může jeden člověk vykonávat funkci statutárního orgánu věčně?...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 22. listopadu 2017

Délka funkčního období výboru

Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku funkčního období jednotlivého člena výboru? Je nutné vždy po pěti letech zvolit nově celý výbor, nebo se v rámci pěti let volí jen za ty členy, kterým...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 16. listopadu 2017

Kouřící nájemník na balkoně – je v právu?

V našem domě jsou pronajaté dvě jednotky, jejichž nájemníci kouří na balkonech, na které je přístup pouze z těchto pronajatých bytů. Obtěžuje to vlastníky bytů nad nimi, kteří nemohou v plném rozsahu užívat svůj balkon. Upozornili na chování nájemníků majitele těchto dvou bytů,...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 02. listopadu 2017

Kam ukládat účetní dokumenty SVJ

Mám na poradnu jeden dotaz, a to, kde mají být uloženy všechny účetní dokumenty SVJ po ukončení roční uzávěrky? Účetnictví nám vede účetní firma, a já se domnívám, že by měly být uloženy v sídle SVJ. Děkuji, Dagmar Neradová.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 26. října 2017

Jak hlasovat pro stavbu výtahu a koupi pozemku?

Může SVJ koupit pozemek? Jedná se mi konkrétně o pozemek, který je v bezprostřední blízkosti našich stávajících pozemků, abychom si k domu mohli vybudovat výtahy. Vlastníkem pozemku je město. S výstavbou výtahů nesouhlasí 4 byty z 26. Výtah by zastavoval v mezipatře od...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 19. října 2017

Souhlas vlastníků se zásahem do nosných zdí

Vlastník jedné bytové jednotky v našem domě připravuje stavební úpravy, kterými zasahuje do nosných zdí domu. V daném případě potřebuje k těmto úpravám stavební povolení, vč. statického posudku. Do jaké míry potřebuje souhlas ostatních majitelů jednotek v domě? Všech majitelů bytů, nebo jen...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 12. října 2017

Jak porozumět § 1208 písm. e)

§ 1208 písm. e) NOZ uvádí, že do působnosti shromáždění patří "schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky". Na shromáždění jsme schválili druh služeb a způsob rozúčtování cen, má otázka nyní směřuje sem:...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 04. října 2017

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu

Nemůžeme se ve výboru shodnout na povolení montáže klimatizační jednotky na fasádu domu. Jeden názor je, že je potřeba svolení stavebního úřadu a všech majitelů, druhý, že montáž už zasahuje do cizího pozemku. Jak máme postupovat? Dotaz: Jan Ježíšek.

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 03. října 2017

Jak odvolat předsedu výboru

Pracuji ve výboru, kde předseda blokuje a odmítá jakékoli práce na údržbě domu. Jedná se o tří vchodový šestipatrový panelový dům. Je potřeba provést dokončení výmalby prostředního vchodu a další běžné opravy. Krajní vchody jsou již vymalovány. Již dvakrát jsem inicioval schůzi výboru,...

přečíst
Pavel Richter