Rady a návody

2 min. čtení 22. srpna 2019

PRÁVO VLASTNÍKŮ NAHLÍŽET DO ÚČETNÍCH KNIH A DOKLADŮ

Koupili jsme s manželkou byt do osobního vlastnictví a stali se tak členy SVJ. V domě bydlíme již 10 let a po celou dobu marně žádáme o každoroční vyúčtování o hospodaření SVJ. Pokaždé je nám sděleno, že žádný jiný vlastník vyúčtování vidět nechce,...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 15. srpna 2019

Můžeme řešit opravu při havárii bez souhlasu shromáždění?

V našem domě došlo k úniku z odpadního potrubí, které vede ve sklepě domu. Situaci musíme řešit co nejdříve, aby nedošlo k havárii. A s tím souvisí můj dotaz. Dotaz: Zdeněk Žalud

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 01. srpna 2019

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Uvedu příkladu příklad, který jsme řešili v našem domě. V rámci hlasování per rollam bylo odevzdáno 70 % hlasovacích lístků, 30 % vlastníků lístek neodevzdalo. Můžeme tedy kalkulovat s účástí 70 % a z toho vypočítávat jednotlivé výsledky? Nebo se počítá vždy s...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 26. června 2019

Musí mít SVJ jmenovaného DPO?

Kdy má SVJ povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro naplnění litery GDPR? Jako SVJ (78 bytových jednotek) máme smluvního správce, který nám hlídá platby do fondu oprav, oznamuje výboru neplatiče a zpracovává a zasílá vyúčtování spotřeby vody a tepla. To...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 26. června 2019

Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Při změně členů výboru SVJ vyšlo najevo, že pro výpočet záloh do DZO používáme jiné vlastnické podíly než jsou zapsané v katastru. Problém vznikl již v roce 2010, kdy se vlastníci na shromáždění usnesli, že změní podlahové výměry bytů. Bylo odhlasováno, že vyúčtování...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 26. června 2019

Jak zaplatit společnou anténu a internet

Rozhodli jsme si na dům pořídit společnou anténu a internet pro celé SVJ. Vše chceme hradit z “fondu oprav”. Jeden vlastník ale oponuje, že to nelze, protože větší byt by přispěl vyšší částkou než garsonka. Má pravdu? Jak máme postupovat? Dotaz: Tomáš Rohlena

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 26. června 2019

Jak řešit, když hmyz z bytu obtěžuje sousedy

Jedna rodina v našem domě pěstuje exotická zvířata, k jejichž krmení používá živé cvrčky. Poslední dobou se několikrát stalo, že cvrčci z jejich bytu unikli a migrovali do bytu pod nimi. Majitelka tohoto bytu si stěžuje a žádá, aby výbor tuto situaci řešil....

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 26. června 2019

Musí SVJ mít PENB průkaz?

Prvního května nám končí platnost PENB. Musí si SVJ nechat vystavit nový, když platí, že PENB se předkládá při prodeji, ale SVJ žádnou bytovou jednotku neprodává? Byty prodávají konkrétní vlastníci. Kdo má tedy tento průkaz zajistit? Dotaz: Jaromír Lučan

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 26. června 2019

Kdy je možné snížit zálohy na služby

Za jakých podmínek může společenství vlastníků, potažmo výbor ve spolupráci se správcovskou firmou, snížit zálohy na služby? Jde o to, že na běžném účtu společenství máme příliš mnoho peněz, se kterými nemůžeme v podstatě nic dělat, než je tam držet (bez úroků)...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 20. června 2019

Jaká je právní úprava pro hlasování mimo shromáždění?

Jsem členem SVJ bytového domu s 80 byty. Proběhlo hlasování mimo shromáždění o schválení revitalizace domu bez lodžií. Na nástěnce výboru SVJ se objevila informace, že k přijetí postačuje nadpoloviční většina hlasů, tedy 25 568 podílů a věty: “Písemně s tímto návrhem souhlasili...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková