Rady a návody

2 min. čtení 26. června 2019

Musí SVJ mít PENB průkaz?

Prvního května nám končí platnost PENB. Musí si SVJ nechat vystavit nový, když platí, že PENB se předkládá při prodeji, ale SVJ žádnou bytovou jednotku neprodává? Byty prodávají konkrétní vlastníci. Kdo má tedy tento průkaz zajistit? Dotaz: Jaromír Lučan

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 26. června 2019

Kdy je možné snížit zálohy na služby

Za jakých podmínek může společenství vlastníků, potažmo výbor ve spolupráci se správcovskou firmou, snížit zálohy na služby? Jde o to, že na běžném účtu společenství máme příliš mnoho peněz, se kterými nemůžeme v podstatě nic dělat, než je tam držet (bez úroků)...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 20. června 2019

Jaká je právní úprava pro hlasování mimo shromáždění?

Jsem členem SVJ bytového domu s 80 byty. Proběhlo hlasování mimo shromáždění o schválení revitalizace domu bez lodžií. Na nástěnce výboru SVJ se objevila informace, že k přijetí postačuje nadpoloviční většina hlasů, tedy 25 568 podílů a věty: “Písemně s tímto návrhem souhlasili...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 13. června 2019

Předseda dělá naschvály! Vyměnil zámky u společných prostor.

Udělal to z důvodu, aby zamezil kontrole jeho uskladněných soukromých věcí. Vládne v domě neomezeně, nezákonně, resp. podle svých vlastních zákonů. Dokonce zfalšoval zprávu z posledního shromáždění, kde nalhal změny ohledně finanční odměny ve svůj prospěch (toto řešit ani nebylo na programu), i...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 06. června 2019

Jak platit provoz výtahu

V našem domě bylo odhlasováno, že přistavíme výtah. Finančně se na stavbě podílíme všichni plus jsme dostali dotace. Problémem ale jsou platby za provoz výtahu.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 30. května 2019

Jak má výbor vybírat dodavatele zakázek?

Jaká je zákonná povinnost výboru SVJ při výběru dodavatele na opravy v bytovém domě? Konkrétně jde o výměnu balkonů za lodžie a zateplení stěny domu v celkové výši přesahující 5 milionů Kč. Na shromáždění vlastníků se v jeden den odhlasovala varianta - betonová...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 23. května 2019

Jak odstoupit z funkce ve výboru

Jsem členkou výboru SVJ, ale z funkce bych chtěla odstoupit. Důvodem jsou neshody s předsedou SVJ. Prosím o radu, jak mám správně postupovat. Dotaz: Božena Gronychová

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 07. května 2019

Lze napadnout existenci neúplného výboru?

V roce 2016 naše SVJ upravilo stanovy dle NOZ a místo předsedy máme na soudu zapsaný tříčlenný výbor. Při volbách však nebylo dost hlasů, vznikl výbor dvoučlenný. Ten k situaci sám přispěl - pro hlasování měl několik zplnomocnění, takže dostatečnou sílu, aby blokoval...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 30. dubna 2019

Kdy můžeme hlasovat per rollam?

Můžeme hlasovat per rollam o usnesení z roku 2015 teď po čtyřech letech, tzn. v roce 2019? Tehdy nebylo usnesení přijato podle platného kvóra hlasů, nesešly se 3/4 většiny všech vlastníků, dnes máme platné kvórum nadpoloviční většiny všech vlastníků. Jedná se o hlasování...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 25. dubna 2019

Mám odstranit navrtaný sušák. Můžu požádat o dodatečné schválení?

Z neznalosti stanov jsem nepožádala SVJ o povolení navrtat si pod okny naší předzahrádky sušák na prádlo. Předseda výboru ihned odeslal email, že hrubě porušujeme stanovy a pokud sušák neodstraníme do týdne, bude to řešit právní cestou na naše náklady. Všem vlastníkům jsem...

přečíst
Olga Černá Olga Černá