Rady a návody

2 min. čtení 19. března 2020

Může být bytové družstvo předsedou více SVJ?

Může být bytové družstvo předsedou více než 100 různým SVJ a zároveň uvádět adresu každého SVJ na stejné adrese, jakou má samo družstvo? Dotaz: Tomáš Michálek

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 11. března 2020

Platnost volby výboru

V lednu u nás na shromáždění proběhla poněkud kuriózní volba nového výboru. O uchazečích jsme nedostali žádné informace, jejich jména byla jen promítnuta na tabuli. Jeden uchazeč ve výboru už byl a kandidoval potřetí. Jeho byt je přes realitní kancelář na prodej, v...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 26. února 2020

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru

Majitelka bytu v našem panelákovém domě pronajímá svůj byt další rodině. Tato rodina má 3 děti a najala si chůvu, která s nimi v bytě celoročně bydlí. Nyní jsme však zjistili, že si tato žena přibrala na hlídání další - cizí dítě v...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 13. února 2020

Jak správně hlasovat o výběrovém řízení na rekonstrukci

V našem SVJ máme v plánu rekonstruovat plynovou kotelnu, ale na shromáždění jsme rekonstrukci ještě neprojednávali. Jaký je správný postup odsouhlasení? Je možné na shromáždění odhlasovat rekonstrukci s tím, že výbor provede výběrové řízení, vybere nejlepšího dodavatele a odsouhlasí i konečnou cenu? Nebo se...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 06. února 2020

Kdy platí NOZ a kdy zákon o vlastnictví bytů?

Naše SV vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v roce 2008. V souvislosti s přijetím NOZ jsme změnili stanovy ve formě úplného znění, mimo jiné jsme podle NOZ "změkčili" hlasovací kvora. Změněné stanovy jsme konzultovali s právní kanceláří a rejstříkový soud naše...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 30. ledna 2020

Je možné nevyplácet odměnu neaktivním členům výboru?

Jsem předsedkyní pětičlenného výboru a nejsem spokojená s prací ostatních členů. někteří z nich jsou neaktivní a pouze pobírají odměnu. Existuje možnost nevyplácet jim odměnu, případně zrušit jejich členství ve výboru? za jakých podmínek? Je potřeba, aby změnu odsouhlasilo shromáždění? Dotaz: Eva Hejnová

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 09. ledna 2020

Je dlažba na balkoně společným majetkem SVJ?

Naše SVJ provedlo rekonstrukci fasád a balkonů. Můj původně bezvadný balkon je teď nefunkční, a to díky nekvalitní práci najaté firmy. Po ubourání dvou krajních řad dlaždic položila nové v opačném sklonu. Od té doby se na balkoně drží voda. Předseda SVJ tvrdí,...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 12. prosince 2019

Kooptace nového člena do výboru SVJ

Náš výbor je tříčlenný. Jeden člen ze zdravotních důvodů k 30. 10. odstoupil. Protože zájem projevil jeden vlastník, kooptovali jsme ho do výboru a vše stvrdili zápisem z výborové schůze, máme úřední jmenování. Udělali jsme to proto, že už v 5/2020 budou řádné...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 28. listopadu 2019

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel (SBD POKROK) nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 21. listopadu 2019

Kdy může být statutárním orgánem pouze předseda?

V našem SVJ byl podle nových stanov s účinností od 1. 1. 2017 nahrazen tříčlenný výbor jednočlenným statutárním orgánem. Je to v souladu s právním předpisem? Dotaz: Anna Pokorná

přečíst
Olga Černá Olga Černá