Rady a návody

2 min. čtení 12. prosince 2019

Kooptace nového člena do výboru SVJ

Náš výbor je tříčlenný. Jeden člen ze zdravotních důvodů k 30. 10. odstoupil. Protože zájem projevil jeden vlastník, kooptovali jsme ho do výboru a vše stvrdili zápisem z výborové schůze, máme úřední jmenování. Udělali jsme to proto, že už v 5/2020 budou řádné...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 28. listopadu 2019

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel (SBD POKROK) nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 21. listopadu 2019

Kdy může být statutárním orgánem pouze předseda?

V našem SVJ byl podle nových stanov s účinností od 1. 1. 2017 nahrazen tříčlenný výbor jednočlenným statutárním orgánem. Je to v souladu s právním předpisem? Dotaz: Anna Pokorná

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 14. listopadu 2019

Volby mimo zasedání shromáždění

V prosinci 2019 končí mandát členům výboru. Výbor SVJ navrhl, aby nové volby byly provedeny mimo shromáždění. Tuto možnost opíráme o Stanovy, kde v čl. 11 máme ustanovení, že do působnosti shromáždění patří mimo jiné i volba členů statutárních orgánů, tedy výboru. V...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 04. listopadu 2019

Vodorovné odkouření kondenzačního kotle

Plánuji vyřešit topení ve svém bytě kondenzačním kotlem, od kterého povede vodorovný komín přes fasádu domu. Naše správcová tvrdí, že tím vznikne tepelný most, který poškodí fasádu, kterou jsme v roce 2014 zateplili. V projektu ke zbudování kotle stojí: „Při vyústění komínu přes zeď, kdy...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 30. října 2019

Soudili jsme se s neplatičem. Kdo zaplatí advokáty?

S pomocí advokátní kanceláře jsme vysoudili na notorickém neplatiči dlužnou částku 130 000 Kč. Za advokáty jsme zaplatili 45 000 Kč. Můžeme tuto částku vymáhat na tom, kdo to zavinil? Dotaz: Chvalovský Václav

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 24. října 2019

Náhrada škody při renovaci balkonů? Musíme zlikvidovat i jejich zasklení

Po 45 letech se provádí revitalizace našeho domu. Oprava střechy, zateplení, generální oprava balkonů, zateplení suterénu. Máme 16 balkonů s plechovým zábradlím, u kterého jsme počítali jen s opravou a natřením. Plech je ale poškozený tolik, že se musí vyměnit. Čtyři balkony jsou...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 16. října 2019

Vymáhání dluhu po bývalé předsedkyni

Převzala jsem předsednictví SVJ po původní předsedkyni, která se odstěhovala. Po vyúčtování jsem zjistila, že po ní zůstal dluh za nedoplacená vyúčtování z předchozích let. Paní podepsala souhlas s úhradou dluhu, která měla proběhnout do 31. 8. 2019. Do dnešního dne peníze na...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 09. října 2019

Můžeme hradit drobné opravy z “fondu oprav”?

Lze z fondu oprav (fondu dlouhodobých záloh) platit i drobné opravy, pokud by si to vlastníci na shromáždění odsouhlasili? Jaká je finanční hranice drobných oprav? Dají se drobné opravy nějak specifikovat? Dotaz: Monika Charousová

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 19. září 2019

Sklepní kóje si někteří vlastníci rozšířili do společných prostor

Někteří majitelé si po zakoupení bytu upravili své sklepní kóje (jsou to laťkové boxy) na úkor společných prostor. V jednom případě tím omezili přístup ke sklepnímu okénku a zamezili tak větrání sklepa. Zaslali jsme jim upozornění na protiprávní jednání, ale reakce jsme se...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková