Rady a návody

3 min. čtení 26. února 2020

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru

Majitelka bytu v našem panelákovém domě pronajímá svůj byt další rodině. Tato rodina má 3 děti a najala si chůvu, která s nimi v bytě celoročně bydlí. Nyní jsme však zjistili, že si tato žena přibrala na hlídání další - cizí dítě v...

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 13. února 2020

Jak správně hlasovat o výběrovém řízení na rekonstrukci

V našem SVJ máme v plánu rekonstruovat plynovou kotelnu, ale na shromáždění jsme rekonstrukci ještě neprojednávali. Jaký je správný postup odsouhlasení? Je možné na shromáždění odhlasovat rekonstrukci s tím, že výbor provede výběrové řízení, vybere nejlepšího dodavatele a odsouhlasí i konečnou cenu? Nebo se...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 06. února 2020

Kdy platí NOZ a kdy zákon o vlastnictví bytů?

Naše SV vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v roce 2008. V souvislosti s přijetím NOZ jsme změnili stanovy ve formě úplného znění, mimo jiné jsme podle NOZ "změkčili" hlasovací kvora. Změněné stanovy jsme konzultovali s právní kanceláří a rejstříkový soud naše...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 30. ledna 2020

Je možné nevyplácet odměnu neaktivním členům výboru?

Jsem předsedkyní pětičlenného výboru a nejsem spokojená s prací ostatních členů. někteří z nich jsou neaktivní a pouze pobírají odměnu. Existuje možnost nevyplácet jim odměnu, případně zrušit jejich členství ve výboru? za jakých podmínek? Je potřeba, aby změnu odsouhlasilo shromáždění? Dotaz: Eva Hejnová

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 09. ledna 2020

Je dlažba na balkoně společným majetkem SVJ?

Naše SVJ provedlo rekonstrukci fasád a balkonů. Můj původně bezvadný balkon je teď nefunkční, a to díky nekvalitní práci najaté firmy. Po ubourání dvou krajních řad dlaždic položila nové v opačném sklonu. Od té doby se na balkoně drží voda. Předseda SVJ tvrdí,...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 12. prosince 2019

Kooptace nového člena do výboru SVJ

Náš výbor je tříčlenný. Jeden člen ze zdravotních důvodů k 30. 10. odstoupil. Protože zájem projevil jeden vlastník, kooptovali jsme ho do výboru a vše stvrdili zápisem z výborové schůze, máme úřední jmenování. Udělali jsme to proto, že už v 5/2020 budou řádné...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 28. listopadu 2019

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování doručeno v...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 21. listopadu 2019

Kdy může být statutárním orgánem pouze předseda?

V našem SVJ byl podle nových stanov s účinností od 1. 1. 2017 nahrazen tříčlenný výbor jednočlenným statutárním orgánem. Je to v souladu s právním předpisem? Dotaz: Anna Pokorná

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 14. listopadu 2019

Volby mimo zasedání shromáždění

V prosinci 2019 končí mandát členům výboru. Výbor SVJ navrhl, aby nové volby byly provedeny mimo shromáždění. Tuto možnost opíráme o Stanovy, kde v čl. 11 máme ustanovení, že do působnosti shromáždění patří mimo jiné i volba členů statutárních orgánů, tedy výboru. V...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 04. listopadu 2019

Vodorovné odkouření kondenzačního kotle

Plánuji vyřešit topení ve svém bytě kondenzačním kotlem, od kterého povede vodorovný komín přes fasádu domu. Naše správcová tvrdí, že tím vznikne tepelný most, který poškodí fasádu, kterou jsme v roce 2014 zateplili. V projektu ke zbudování kotle stojí: „Při vyústění komínu přes zeď, kdy...

přečíst
Pavel Richter