Rady a návody

2 min. čtení 18. dubna 2019

Může BD zvolit kontrolora?

Jsme BD o 31 členech. Představenstvo na členské schůzi (měli plné moci téměř všech členů BD) zvolilo jako kontrolní orgán pouze 1 člena a vytvořilo funkci s názvem "kontrolor". Dle mého se jedná o rozpor se zákonem, ale představenstvo tento názor odmítá přijmout....

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 11. dubna 2019

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Předseda SVJ naschvál vyměnil zámky u společných prostor. Udělal to z důvodu, aby zamezil kontrole svých uskladněných soukromých věcí. Vládne domu neomezeně, nezákonně, resp. podle svých vlastních zákonů. Dokonce zfalšoval zprávu z posledního shromáždění, kde nalhal změny ohledně finanční odměny ve svůj prospěch...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 04. dubna 2019

Problémy se sousedem alkoholikem

Řešíme potíže s jedním z obyvatel našeho domu. Jedná se o notorického alkoholika, který bydlí v bytě své dcery. Bývá natolik opilý, že se pomočený válí ve společných prostorách domu, kálí v domě, není schopen dojít do svého bytu. Pak tluče na dveře,...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 28. března 2019

Lze zvolit nový výbor před ukončením mandátu současného výboru?

Je možné provést volbu nového výboru v předstihu, například půl roku před ukončením mandátu? Dotaz: Jiří Bradáč.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 21. března 2019

Zásah do nosné zdi při rekonstrukci. Kdo dává souhlas?

Nový vlastník rekonstruuje byt. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci zasahuje do nosné zdi, požádal o stavební povolení. Stavebník se na výbor obrátil s požadavkem, aby jednotliví členové s uvedením rodného čísla podepsali souhlas tohoto znění: "Společenství vlastníků se stavebními úpravami do nosné...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 08. března 2019

Zmanipulované hlasování shromáždění?

Na úvod poslední schůze shromáždění výbor SVJ prohlásil, že shromáždění je usnášeníschopné těsnou většinou, ale to jen díky plným mocem, o kterých mám vážné pochybnosti o jejich úředním potvrzení. Dotaz: Petra Machačková

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 28. února 2019

Lze omezit pravomoci člena výboru v jeho výpovědní době?

Jeden z členů výboru našeho SVJ podal odstoupení z funkce s dvouměsíční výpovědní lhůtou a neopomenul si při tom postěžovat emailem všem vlastníkům v našem domě. Pro ostatní členy výboru tak už není důvěryhodný. Může mu být ve výpovědní době omezená pravomoc, přístup...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 20. února 2019

Předseda zkresluje hospodaření SVJ. Co mohou vlastníci dělat?

Co mohou dělat vlastníci v SVJ, pokud mají podezření, že autoritativní předseda SVJ zkresluje a zatajuje hospodaření SVJ, či bez souhlasu vlastníků o své vůli objednává různé práce v domě, které nejsou nutné, a přitom nechce připustit provedení auditu. Vzhledem k tomu, že...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 14. února 2019

Volba členů výboru

Je potřeba, aby byl zvolen předseda, případně také místopředseda výboru SVJ, nebo mohou být všichni ve výboru rovnocennými členy? Dotaz: Jiří Buček

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 07. února 2019

Jak zapsat nové členy výboru do rejstříku

Jak máme zajistit registraci členů výboru a předsedy u krajského soudu (Ústí nad Labem)? Jaké doklady je nutné soudu poslat (originály nebo kopie) a jakou formou (poštou - elektronicky) a jaký je poplatek? Dotaz: Milan Bechyně

přečíst
Olga Černá Olga Černá