Rady a návody

2 min. čtení 30. května 2019

Jak má výbor vybírat dodavatele zakázek?

Jaká je zákonná povinnost výboru SVJ při výběru dodavatele na opravy v bytovém domě? Konkrétně jde o výměnu balkonů za lodžie a zateplení stěny domu v celkové výši přesahující 5 milionů Kč. Na shromáždění vlastníků se v jeden den odhlasovala varianta - betonová...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 23. května 2019

Jak odstoupit z funkce ve výboru

Jsem členkou výboru SVJ, ale z funkce bych chtěla odstoupit. Důvodem jsou neshody s předsedou SVJ. Prosím o radu, jak mám správně postupovat. Dotaz: Božena Gronychová

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 07. května 2019

Lze napadnout existenci neúplného výboru?

V roce 2016 naše SVJ upravilo stanovy dle NOZ a místo předsedy máme na soudu zapsaný tříčlenný výbor. Při volbách však nebylo dost hlasů, vznikl výbor dvoučlenný. Ten k situaci sám přispěl - pro hlasování měl několik zplnomocnění, takže dostatečnou sílu, aby blokoval...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 30. dubna 2019

Kdy můžeme hlasovat per rollam?

Můžeme hlasovat per rollam o usnesení z roku 2015 teď po čtyřech letech, tzn. v roce 2019? Tehdy nebylo usnesení přijato podle platného kvóra hlasů, nesešly se 3/4 většiny všech vlastníků, dnes máme platné kvórum nadpoloviční většiny všech vlastníků. Jedná se o hlasování...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 25. dubna 2019

Mám odstranit navrtaný sušák. Můžu požádat o dodatečné schválení?

Z neznalosti stanov jsem nepožádala SVJ o povolení navrtat si pod okny naší předzahrádky sušák na prádlo. Předseda výboru ihned odeslal email, že hrubě porušujeme stanovy a pokud sušák neodstraníme do týdne, bude to řešit právní cestou na naše náklady. Všem vlastníkům jsem...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 18. dubna 2019

Může BD zvolit kontrolora?

Jsme BD o 31 členech. Představenstvo na členské schůzi (měli plné moci téměř všech členů BD) zvolilo jako kontrolní orgán pouze 1 člena a vytvořilo funkci s názvem "kontrolor". Dle mého se jedná o rozpor se zákonem, ale představenstvo tento názor odmítá přijmout....

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 11. dubna 2019

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Předseda SVJ naschvál vyměnil zámky u společných prostor. Udělal to z důvodu, aby zamezil kontrole svých uskladněných soukromých věcí. Vládne domu neomezeně, nezákonně, resp. podle svých vlastních zákonů. Dokonce zfalšoval zprávu z posledního shromáždění, kde nalhal změny ohledně finanční odměny ve svůj prospěch...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 04. dubna 2019

Problémy se sousedem alkoholikem

Řešíme potíže s jedním z obyvatel našeho domu. Jedná se o notorického alkoholika, který bydlí v bytě své dcery. Bývá natolik opilý, že se pomočený válí ve společných prostorách domu, kálí v domě, není schopen dojít do svého bytu. Pak tluče na dveře,...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 28. března 2019

Lze zvolit nový výbor před ukončením mandátu současného výboru?

Je možné provést volbu nového výboru v předstihu, například půl roku před ukončením mandátu? Dotaz: Jiří Bradáč.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 21. března 2019

Zásah do nosné zdi při rekonstrukci. Kdo dává souhlas?

Nový vlastník rekonstruuje byt. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci zasahuje do nosné zdi, požádal o stavební povolení. Stavebník se na výbor obrátil s požadavkem, aby jednotliví členové s uvedením rodného čísla podepsali souhlas tohoto znění: "Společenství vlastníků se stavebními úpravami do nosné...

přečíst
Pavel Richter