Rady a návody

1 min. čtení 28. března 2019

Lze zvolit nový výbor před ukončením mandátu současného výboru?

Je možné provést volbu nového výboru v předstihu, například půl roku před ukončením mandátu? Dotaz: Jiří Bradáč.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 21. března 2019

Zásah do nosné zdi při rekonstrukci. Kdo dává souhlas?

Nový vlastník rekonstruuje byt. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci zasahuje do nosné zdi, požádal o stavební povolení. Stavebník se na výbor obrátil s požadavkem, aby jednotliví členové s uvedením rodného čísla podepsali souhlas tohoto znění: "Společenství vlastníků se stavebními úpravami do nosné...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 08. března 2019

Zmanipulované hlasování shromáždění?

Na úvod poslední schůze shromáždění výbor SVJ prohlásil, že shromáždění je usnášeníschopné těsnou většinou, ale to jen díky plným mocem, o kterých mám vážné pochybnosti o jejich úředním potvrzení. Dotaz: Petra Machačková

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 28. února 2019

Lze omezit pravomoci člena výboru v jeho výpovědní době?

Jeden z členů výboru našeho SVJ podal odstoupení z funkce s dvouměsíční výpovědní lhůtou a neopomenul si při tom postěžovat emailem všem vlastníkům v našem domě. Pro ostatní členy výboru tak už není důvěryhodný. Může mu být ve výpovědní době omezená pravomoc, přístup...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 20. února 2019

Předseda zkresluje hospodaření SVJ. Co mohou vlastníci dělat?

Co mohou dělat vlastníci v SVJ, pokud mají podezření, že autoritativní předseda SVJ zkresluje a zatajuje hospodaření SVJ, či bez souhlasu vlastníků o své vůli objednává různé práce v domě, které nejsou nutné, a přitom nechce připustit provedení auditu. Vzhledem k tomu, že...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 14. února 2019

Volba členů výboru

Je potřeba, aby byl zvolen předseda, případně také místopředseda výboru SVJ, nebo mohou být všichni ve výboru rovnocennými členy? Dotaz: Jiří Buček

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 07. února 2019

Jak zapsat nové členy výboru do rejstříku

Jak máme zajistit registraci členů výboru a předsedy u krajského soudu (Ústí nad Labem)? Jaké doklady je nutné soudu poslat (originály nebo kopie) a jakou formou (poštou - elektronicky) a jaký je poplatek? Dotaz: Milan Bechyně

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 31. ledna 2019

Smí si vlastník pořizovat kopie dokumentů SVJ?

Požádal jsem výbor o kopii smlouvy s účetní. Odmítl mi ji předat s tím, že na to nemám právo. Které dokumenty nesmí vlastník kopírovat? Dotaz: Miroslav Jerije.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 24. ledna 2019

Může shromáždění zakázat chov psů v bytech?

Můj dotaz se týká chování psů v panelovém domě v rámci SVJ. Někteří vlastníci si stěžují na nájemníky v dalších bytech, kteří tam chovají psy. Vadí jim nepořádek a štěkání a kňučení v době, kdy jsou psi samotní v bytech. Požadují na výboru,...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. ledna 2019

Sankce pro vlastníky, kteří nenahlásí skutečný počet osob v bytě

Jak máme postupovat vůči majitelům bytů, kteří byty pronajímaj více osobám, než je ve skutečnosti hlášeno. Při rozúčtovávání společných služeb v domě (elektřina, výtah, odvoz odpadu…) pak dochází k tomu, že ostatní stálí obyvatelé domu na tyto pronajímatele doplácejí a pronajímatelé bytů se...

přečíst
Olga Černá Olga Černá