Rady a návody

2 min. čtení 08. března 2019

Zmanipulované hlasování shromáždění?

Na úvod poslední schůze shromáždění výbor SVJ prohlásil, že shromáždění je usnášeníschopné těsnou většinou, ale to jen díky plným mocem, o kterých mám vážné pochybnosti o jejich úředním potvrzení. Dotaz: Petra Machačková

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 28. února 2019

Lze omezit pravomoci člena výboru v jeho výpovědní době?

Jeden z členů výboru našeho SVJ podal odstoupení z funkce s dvouměsíční výpovědní lhůtou a neopomenul si při tom postěžovat emailem všem vlastníkům v našem domě. Pro ostatní členy výboru tak už není důvěryhodný. Může mu být ve výpovědní době omezená pravomoc, přístup...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 20. února 2019

Předseda zkresluje hospodaření SVJ. Co mohou vlastníci dělat?

Co mohou dělat vlastníci v SVJ, pokud mají podezření, že autoritativní předseda SVJ zkresluje a zatajuje hospodaření SVJ, či bez souhlasu vlastníků o své vůli objednává různé práce v domě, které nejsou nutné, a přitom nechce připustit provedení auditu. Vzhledem k tomu, že...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 14. února 2019

Volba členů výboru

Je potřeba, aby byl zvolen předseda, případně také místopředseda výboru SVJ, nebo mohou být všichni ve výboru rovnocennými členy? Dotaz: Jiří Buček

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 07. února 2019

Jak zapsat nové členy výboru do rejstříku

Jak máme zajistit registraci členů výboru a předsedy u krajského soudu (Ústí nad Labem)? Jaké doklady je nutné soudu poslat (originály nebo kopie) a jakou formou (poštou - elektronicky) a jaký je poplatek? Dotaz: Milan Bechyně

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 31. ledna 2019

Smí si vlastník pořizovat kopie dokumentů SVJ?

Požádal jsem výbor o kopii smlouvy s účetní. Odmítl mi ji předat s tím, že na to nemám právo. Které dokumenty nesmí vlastník kopírovat? Dotaz: Miroslav Jerije.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 24. ledna 2019

Může shromáždění zakázat chov psů v bytech?

Můj dotaz se týká chování psů v panelovém domě v rámci SVJ. Někteří vlastníci si stěžují na nájemníky v dalších bytech, kteří tam chovají psy. Vadí jim nepořádek a štěkání a kňučení v době, kdy jsou psi samotní v bytech. Požadují na výboru,...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 11. ledna 2019

Sankce pro vlastníky, kteří nenahlásí skutečný počet osob v bytě

Jak máme postupovat vůči majitelům bytů, kteří byty pronajímaj více osobám, než je ve skutečnosti hlášeno. Při rozúčtovávání společných služeb v domě (elektřina, výtah, odvoz odpadu…) pak dochází k tomu, že ostatní stálí obyvatelé domu na tyto pronajímatele doplácejí a pronajímatelé bytů se...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 06. prosince 2018

Jak změnit prohlášení vlastníka, když změnu někdo bojkotuje

Jakým způsobem změnit prohlášení vlastníka, když 6 vlastníků z 96 bojkotuje změnu prohlášení, ve kterém nedochází ke změně vlastnického podílu, pouze k přesunu balkónu do společných prostor. Současně není plocha balkónu započítaná ve vlastnickém podílu, je pouze zmínka v prohlášení, že patří k...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 30. listopadu 2018

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb. Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ...

přečíst
Pavel Richter