Rady a návody

1 min. čtení 31. ledna 2019

Smí si vlastník pořizovat kopie dokumentů SVJ?

Požádal jsem výbor o kopii smlouvy s účetní. Odmítl mi ji předat s tím, že na to nemám právo. Které dokumenty nesmí vlastník kopírovat? Dotaz: Miroslav Jerije.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 24. ledna 2019

Může shromáždění zakázat chov psů v bytech?

Můj dotaz se týká chování psů v panelovém domě v rámci SVJ. Někteří vlastníci si stěžují na nájemníky v dalších bytech, kteří tam chovají psy. Vadí jim nepořádek a štěkání a kňučení v době, kdy jsou psi samotní v bytech. Požadují na výboru,...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. ledna 2019

Sankce pro vlastníky, kteří nenahlásí skutečný počet osob v bytě

Jak máme postupovat vůči majitelům bytů, kteří byty pronajímaj více osobám, než je ve skutečnosti hlášeno. Při rozúčtovávání společných služeb v domě (elektřina, výtah, odvoz odpadu…) pak dochází k tomu, že ostatní stálí obyvatelé domu na tyto pronajímatele doplácejí a pronajímatelé bytů se...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 06. prosince 2018

Jak změnit prohlášení vlastníka, když změnu někdo bojkotuje

Jakým způsobem změnit prohlášení vlastníka, když 6 vlastníků z 96 bojkotuje změnu prohlášení, ve kterém nedochází ke změně vlastnického podílu, pouze k přesunu balkónu do společných prostor. Současně není plocha balkónu započítaná ve vlastnickém podílu, je pouze zmínka v prohlášení, že patří k...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 30. listopadu 2018

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb. Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 15. listopadu 2018

Problém s usnášeníschopností shromáždění – vlastníci z jednání odchází

Můj dotaz je k usnášeníschopnosti shromáždění. Je problém s účastí vlastníků. Když už se dostaví na shromáždění, je usnášeníschopné jen po určitou dobu. V průběhu část z nich jednání opustí. Program není vyčerpán a jednání je řádně ukončeno z důvodu, že není usnášeníschopné....

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 08. listopadu 2018

Nesouhlasím se stavbou výtahu. Jak se mohu bránit?

Bydlím v přízemí panelového domu, kde máme vytvořené SVJ pro dva vchody. Minulý rok přišly dvě majitelky bytů ve vyšších poschodích s návrhem na vybudování výtahu v obou vchodech. Na financování výstavby výtahů by se použil úvěr od banky.

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 01. listopadu 2018

Musí být revizní komise přítomná jednání výboru?

Jsem ve výboru SVJ a neustále vznikají dohady, zda je nutné, aby předseda výboru zval na schůze výboru členy revizní komise, zvláště pak předsedu RK. Jak to je správně? Dotaz: Jiřina Šulcová.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 25. října 2018

Kolik podpisů je třeba při změně prohlášení vlastníka

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka? Je nutný ověřený podpis všech vlastníků v domě? Dotaz: Jana Burešová.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 18. října 2018

Změnili jsme stanovy během funkčního období výboru. Kdy mají být další volby?

Současný výbor SVJ byl zvolen v roce 2014 podle tehdy platných stanov na funkční období 4 roky. V roce 2016 byly shromážděním vlastníků schváleny nové stanovy, které prodloužily funkční období orgánů SVJ na 5 let. Kdy tedy mají být příští volby? Dotaz: Jaroslav...

přečíst
Olga Černá Olga Černá