Rady a návody

2 min. čtení 15. listopadu 2018

Problém s usnášeníschopností shromáždění – vlastníci z jednání odchází

Můj dotaz je k usnášeníschopnosti shromáždění. Je problém s účastí vlastníků. Když už se dostaví na shromáždění, je usnášeníschopné jen po určitou dobu. V průběhu část z nich jednání opustí. Program není vyčerpán a jednání je řádně ukončeno z důvodu, že není usnášeníschopné....

přečíst
Pavel Richter
3 min. čtení 08. listopadu 2018

Nesouhlasím se stavbou výtahu. Jak se mohu bránit?

Bydlím v přízemí panelového domu, kde máme vytvořené SVJ pro dva vchody. Minulý rok přišly dvě majitelky bytů ve vyšších poschodích s návrhem na vybudování výtahu v obou vchodech. Na financování výstavby výtahů by se použil úvěr od banky.

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 01. listopadu 2018

Musí být revizní komise přítomná jednání výboru?

Jsem ve výboru SVJ a neustále vznikají dohady, zda je nutné, aby předseda výboru zval na schůze výboru členy revizní komise, zvláště pak předsedu RK. Jak to je správně? Dotaz: Jiřina Šulcová.

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 25. října 2018

Kolik podpisů je třeba při změně prohlášení vlastníka

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka? Je nutný ověřený podpis všech vlastníků v domě? Dotaz: Jana Burešová.

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 18. října 2018

Změnili jsme stanovy během funkčního období výboru. Kdy mají být další volby?

Současný výbor SVJ byl zvolen v roce 2014 podle tehdy platných stanov na funkční období 4 roky. V roce 2016 byly shromážděním vlastníků schváleny nové stanovy, které prodloužily funkční období orgánů SVJ na 5 let. Kdy tedy mají být příští volby? Dotaz: Jaroslav...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 11. října 2018

Problémy se sousedy: v bytě je smetiště, červi a švábi

V jednom z bytů našeho SVJ žije majitelka, která z něj udělala skladiště odpadu všeho druhu. Z tohoto bytu se do okolních bytů rozlézají švábi, štěnice a teď už i červi. Při posledním postřiku deratizační firmou technik označil tento byt jako zdroj a...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 04. října 2018

Které dokumenty smí vlastník kopírovat a jak dlouho je SVJ musí uchovávat

Jeden nový vlastník chce po mne jako předsedovi společenství předložit všechny zápisy shromáždění vlastníků od jeho vzniku, kde se přijala usnesení o způsobu rozúčtování služeb a příspěvků do FO. Současně po mne žádá předložit všechny faktury dodavatelů služeb a smlouvy s nimi. Dopředu...

přečíst
Pavel Richter
1 min. čtení 23. září 2018

Můžeme zpochybnit větu ve stanovách?

Výbor přidal při schvalování nových stanov do oddílu o hlasování per rollam větu: „Statutární orgán může vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí.” Navržený bývalý předseda výboru byl po skončení funkčního období navržen na usnášeníschopné schůzi znovu do výboru, ale nebyl schválen...

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 20. září 2018

Co je potřeba schválit k zasklení lodžií

Jak máme postupovat, když zvažujeme zasklení lodžií v bytech vlastníků? Je potřeba stavební povolení a souhlas vlastníků bytů? Jsme SVJ o 38 bytových jednotkách. Dotaz: Dušan Havlík

přečíst
Pavel Richter
2 min. čtení 13. září 2018

Může mít SVJ věcné břemeno?

Může být zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k přípojkám vody a kanalizace - pro SVJ, právnickou osobu? Přípojky jsou umístěné na jiných pozemcích než vlastníků domu a vedou od domu až po příslušné řady. Vodárenská společnost tyto přípojky také nevlastní. Zapsal...

přečíst
Pavel Richter