Rady a návody

2 min. čtení 11. října 2018

Problémy se sousedy: v bytě je smetiště, červi a švábi

V jednom z bytů našeho SVJ žije majitelka, která z něj udělala skladiště odpadu všeho druhu. Z tohoto bytu se do okolních bytů rozlézají švábi, štěnice a teď už i červi. Při posledním postřiku deratizační firmou technik označil tento byt jako zdroj a...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 04. října 2018

Které dokumenty smí vlastník kopírovat a jak dlouho je SVJ musí uchovávat

Jeden nový vlastník chce po mne jako předsedovi společenství předložit všechny zápisy shromáždění vlastníků od jeho vzniku, kde se přijala usnesení o způsobu rozúčtování služeb a příspěvků do FO. Současně po mne žádá předložit všechny faktury dodavatelů služeb a smlouvy s nimi. Dopředu...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 23. září 2018

Můžeme zpochybnit větu ve stanovách?

Výbor přidal při schvalování nových stanov do oddílu o hlasování per rollam větu: „Statutární orgán může vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí.” Navržený bývalý předseda výboru byl po skončení funkčního období navržen na usnášeníschopné schůzi znovu do výboru, ale nebyl schválen...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 20. září 2018

Co je potřeba schválit k zasklení lodžií

Jak máme postupovat, když zvažujeme zasklení lodžií v bytech vlastníků? Je potřeba stavební povolení a souhlas vlastníků bytů? Jsme SVJ o 38 bytových jednotkách. Dotaz: Dušan Havlík

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 13. září 2018

Může mít SVJ věcné břemeno?

Může být zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k přípojkám vody a kanalizace - pro SVJ, právnickou osobu? Přípojky jsou umístěné na jiných pozemcích než vlastníků domu a vedou od domu až po příslušné řady. Vodárenská společnost tyto přípojky také nevlastní. Zapsal...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 30. srpna 2018

Kdo rozhoduje za SVJ, když nemá výbor?

Předseda složil funkci a nikdo jiný na sebe nechce vzít odpovědnost. Kdo v takovém případě jedná za SVJ a jak dlouho ho může zastupovat? S externím předsedou vlastníci nesouhlasí, bývalý předseda pracoval zdarma. Rozhoduje o výboru tedy soud? Jak ho určí? Dotaz: Andreas Volný

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 24. srpna 2018

Změna správce může být snadná. Nebojte se ho vybrat i z jiného města.

Změnit správce a zaběhnuté pořádky se může zdát složitější, než doopravdy je. Dobrá správní firma vám ale přestup pod svá křídla celý zařídí, aniž by vás to stálo navíc práci a nervy se shromažďováním podkladů nebo běhání po úřadech. Ba co víc...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 16. srpna 2018

Štěkající pes u sousedů v bytě

Na posledním shromáždění jsme řešili nespokojenost několika vlastníků s jedním nájemníkem, který má v bytě psa, jež intenzivně a nahlas štěká. Je to problém především pro byty v jeho těsném sousedství. Padlo několik návrhů řešení, o nichž mám jako předseda výboru určité pochybnosti....

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 10. srpna 2018

Udělení souhlasu s umístěním klimatizace

Potřebuji souhlas vlastníků nebo výboru SVJ, pokud si chci umístit klimatizační jednotku na střechu panelového domu? Jedná se o nenosnou část - přístavek určený pro výtah. Klimatizační jednotka by byla z boku tohoto přístavku a kondenzát odváděn na střechu. Dotaz: Petr Majer

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 26. července 2018

Kouření na balkonech – jaké je řešení?

V našem domě kouří někteří vlastníci na balkonech, což obtěžuje jiné, stěžují si na cigaretový kouř. Je možné takové chování nějak omezit nebo zakázat? Můžeme s ohledem na to změnit stanovy? Jak? Dotaz: Mgr. Vladimír Slabý

přečíst
Olga Černá Olga Černá